Større Byggerier

​Enhed for Større Byggerier varetager bygherrerollen på flere større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden.

Arbejdsområder i Større Byggerier

Større Byggerier samler erfaring med sygehus- og psykiatribyggeri og udvikler nye standarder for regionens byggerier med henblik på at sikre gode fysiske rammer for ansatte og patienter til den bedste pris.

I Større Byggerier varetages hele byggeprocessen fra den indledende idéfase til efter indflytning med en professionel og helhedstænkende tilgang og i samskabelse med hospitaler og virksomheder.

Nuværende større byggerier

BørneRiget

Byggeriet af et nyt hospital til børn, unge og fødende er et resultat af et partnerskab mellem Ole Kirks Fond, Rigshospitalet og Region Hovedstaden.

BørneRiget kommer til at sprede sig over 58.000 m2 og syv etager og samler alle former for behandling og undersøgelser af børn og unge i alderen 0-18 år. Et bærende princip i BørneRiget bliver, at personale og behandlere kommer til patienten og ikke omvendt, og som led i den faglige vision bliver forskning og uddannelse en integreret del af behandlingen.

Byggeriet forventes at tages i brug i 2025 og har et samlet budget på 2,1 milliarder kroner.

Læs mere om BørneRiget på projektets hjemmeside.

Nyt Hospital Nordsjælland

Fra midten af 2020 har Center for Ejendomme ansvaret for byggeriet af det nye hospital i tæt koordination med Nordsjællands Hospital, der står for at udvikle organisationen. I tæt samspil med den omkringliggende natur skabes et moderne og bæredygtigt hospital med arkitektur i verdensklasse.

Det nye hospital kommer til at rumme 20 kliniske funktioner og vil dække flere end 325.000 borgere, der før fordelte sig på hospitaler i Hillerød, Helsingør og Frederikssund.

Hospitalet får et etageareal på 118.000 kvadratmeter. Byggeriet forventes at tages i brug i 2024 og har et samlet budget på 4,7 milliarder kroner.

Læs mere om Nyt Hospital Nordsjælland på projektets hjemmeside

Nyt Hospital Hvidovre

Der bygges 32.000 m2 ny tilbygning, som kommer til at rumme en ny hovedindgang til hele hospitalet, en ny fælles akutmodtagelse, ny børne- og ungeafdeling, nyt barselsafsnit med tæt integration til et nyt neonatal-afsnit og en ny hjerteafdeling.

Byggeriet forventes at tages i brug i 2022 og har et samlet budget på cirka 1,7 milliarder kroner.

Læs mere om Nyt Hospital Hvidovre på projektets hjemmeside.

Nyt Hospital Bispebjerg

Byggeriet på Bispebjerg Hospital består af en række delprojekter – både renoveringsprojekter og nybyggerier. Siden 2014, hvor byggeriet blev skudt i gang, er der blevet opført ny teknikbygning, nyt parkeringshus og ny laboratorie- og logistikbygning. Frem mod 2025 vil der blive bygget nyt akuthus og nyt psykiatrihospital, og så bliver Lersø-komplekset og de fredede pavilloner fra 1913 renoveret og ombygget.

Byggeriet og renoveringen forventes at tages i brug i 2025 og har et samlet budget på 3,4 milliarder kroner.

Læs mere om Nyt Hospital Bispebjerg på projektets hjemmeside.

Nordfløj 2, Rigshospitalet

Center for Ejendomme varetager bygherrerollen på byggeriet af den 8. længe af Rigshospitalets nye nordfløj (Nordfløj 2). Nordfløj 2 kommer til at rumme i alt 10.500 m2 fordelt på 8 etager, og skal blandt andet huse afsnit og klinikker under Neurocentret og HovedortoCentret.

Byggeriet forventes at tages i brug i 2020 og har et samlet budget på cirka 295 millioner kroner.

Læs mere om Nordfløjen på Rigshospitalets hjemmeside.

Nordstjernen - Nyt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup

Center for Ejendomme er i gang med at planlægge byggeriet af et nyt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup. Med grundlæggende respekt for og anerkendelse af sammenhænge mellem fysiske rammer og mennesker i psykiatrien er ambitionen at skabe Nordens førende børne- og ungdomspsykiatriske center i international topklasse.

Den overordnede tidsplan for byggeriet indeholder en konkurrencefase fra efteråret 2020 til 2022 og projekterings- og udførelsesfase fra 2022 til 2025. Det forventede budget er på 725 millioner kroner, og Nordstjernen forventes at tages i brug i 2026.

Redaktør