Renovering af regionens bygninger 2019-2029

Vi begynder der, hvor det står værst til, og hvor renovering er mest nødvendigt, men hvor vi samtidig forstyrrer driften mindst muligt.

​I foråret 2018 blev der gennemført en tilstandsanalyse af hospitaler og andre behandlingsbygninger i Region Hovedstaden som viste, at flere af bygningerne og de tekniske anlæg er i alarmerende kritisk tilstand. 

I budgetaftale 2019 øremærkede politikerne i regionsrådet derfor ca. 7 mia. kr. over de næste 10 år til at renovere de nedslidte bygningsdele og anlæg og genoprette en tilfredsstillende tilstand. Center for Ejendomme er i gang med at udarbejde en omfattende renoveringsplan, som over en 10-årig periode skal sikre en bedre tilstand af bygningerne. 

De første projekter er allerede i gang og nye igangsættes løbende i 2019. På baggrund af analysens anbefalinger tager renoveringsplanen udgangspunkt i at genoprette de bygningsdele og tekniske anlæg, som er i dårligst stand. Vi begynder med andre ord der, hvor det står værst til, og hvor renovering er mest nødvendigt, men hvor vi samtidig forstyrrer driften mindst muligt.

Renoveringsopgaver i 2019

I 2019-2020 tages der fat på følgende områder og renoveringsopgaver:
  • Tag og facader
  • Brandanlæg og el-anlæg
  • Anlæg for medicinske gasser
  • Elevatorer

Animation: Renovering af hospitalerne 2019-2029

Varighed: 00:38 sek

Filmens tekstindhold (hvis du har brug for at få læst teksten højt)

Der er afsat 7 milliarder til renovering af hospitalerne over de næste 10 år.
Mange af regionens hospitaler blev bygget i 1970'erne. De er løbende blevet vedligeholdt. Men nu skal alle hospitaler have en total renovering.
Sammen med de nye byggerier skaber det bedre forhold for patienterne.
Og med renoveringen bliver hospitalerne også grønnere.Redaktør