​​

Renoveringsanalysen: Regionens bygninger i dårlig stand

​I foråret 2018 blev der gennemført en tilstandsanalyse af hospitaler og andre behandlingsbygninger i Region Hovedstaden. Den viste, at flere af bygningerne og de tekniske anlæg er i kritisk tilstand. 

​Analysen viste et tilstandsgennemsnit på 1.8 på en skala fra 1 til 3, hvor 1 betegner kosmetiske skader og 3 er udtryk for, at bygningen er klar til nedrivning. Ca. en fjerdedel af bygningsmassen har et gennemsnit på 2.0 eller derover og er dermed i ​kritisk tilstand. Det samme gælder en stor del af sikrings- og forsyningsanlæggene samt de tekniske installationer. 

Efterslæbet er størst på de tre store hospitaler fra 1970’erne, Rigshospitalet, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital. De gamle bygninger skal fungere mange år endnu, og derfor er det nødvendigt med en gennemgribende renovering. 

Bygningsmassens tilstand

Figur der viser et overblik over bygningsmassens tilstand

Klik på billedet for at se det i stor udgaveRedaktør