​​


Renoveringsplanen i hovedtræk

Vi koncentrerer os om at forbedre den eksisterende bygningstilstand og benytter anledningen til at implementere grønne og energibesparende løsninger. 

Den planlagte og finansierede renoveringsplan tager udgangspunkt i en 1:1 genopretning. Det vil sige, at der udelukkende er øremærket penge til at forbedre den eksisterende bygningstilstand, men altså ikke til at løfte kvaliteten eller øge kapaciteten. Dog er der et vigtigt fokus på grønne renoveringsmuligheder, og udskiftningen af de gamle og energiforbrugende løsninger med grønne løsninger vil rent miljømæssigt have en kvalitetsmæssig effekt. 

Renoveringsplanen omfatter ikke bygninger til administration, men kun de bygninger, der anvendes til somatisk eller psykiatrisk behandling. I løbet af 2019 færdiggøres desuden en analyse af Den sociale virksomheds bygninger. 

De første fire år (2019-2022)

I den politiske aftale for 2019 blev der øremærket 2.3 mia. kr. til de første fire år. Det beløb skal dække det værste efterslæb. Fokus er på områder med mange akutte reparationer og nedbrud, der generer patienterne eller ødelægger dyre apparater. 
Samtidig ønsker vi at sætte et stort grønt aftryk, og derfor er der også fra starten fokus på grønne renoveringer (hvor energiforbrugende løsninger udskiftes med en energibesparende udstyr). 

De sidste seks år (2023-2029)

Fra 2023-2029 målretter regionen et større ekstrabeløb af det drifts- og anlægsbudget, der er til renovering. I alt vil der fra 2023 blive øremærket 800-900 mio. kr. om året. Finansieringen kommer fra følgende puljer og indsatser:

  • Center for Ejendommes interne bidrag. Der skabes et økonomisk råderum bl.a. gennem effektiviseringer, nedbringelse af det akutte vedligehold og udnyttelse af stordriftsfordele.
  • Bidrag fra ESCO 3.0-projekter og energirenoveringsprojekter
  • Regionale drifts- og anlægspuljer

Redaktør