Markedsdialog om strategiske partnerskaber

Gennem dialog med markedet forbereder vi det kommende udbud af et strategisk partnerskab med Region Hovedstaden.

Markedsdialogforum 2019

Hvert år afholder Region Hovedstaden et markedsdialogforum, hvor vi går i dialog med markedet for at orientere om kommende planer og få inspiration fra markedet. I 2019 var der et særligt fokus på regionens plan om at udbyde et eller flere strategiske partnerskaber til at varetage CEJs byggeopgaver over de næste fire år.

Individuelle dialogmøder 2019

I forlængelse af markedsdialogforum inviterede Region Hovedstaden virksomheder ind til en række individuelle dialogmøder, som markedet havde mulighed for at tilmelde sig. Møderne blev offentliggjort i EUs TED-database. 9 virksomheder deltog i de individuelle dialogmøder, der havde til formål at forberede det kommende udbud bedst muligt. Deltagelse i de individuelle dialogmøder har ingen effekt på muligheden for at byde på udbuddet.

For mere information omkring de individuelle dialogmøder læs notatet 'Opsamling fra markedsdialog om strategiske partnerskaber'.

Opsamling fra markedsdialog om strategiske partnerskaber

Udbudsmateriale

Materialet til Region Hovedstadens udbud af strategiske partnerskaber er tilgængeligt fra starten af juni måned. Du finder link til udbudsmaterialet på denne side:

Udbud af Strategisk Partnerskab

Redaktør