Markedsdialog om strategiske partnerskaber

Gennem dialog med markedet forbereder vi det kommende udbud af et strategisk partnerskab med Region Hovedstaden.

​Vision for projektet

Center For Ejendomme har ansvaret for at drifte og vedligeholde alle Region Hovedstadens bygninger og udfører både drifts-, renoverings- og ombygningsprojekter. Som følge af at Regionsrådet har øremærket 7,2 mia. kroner til at genoprette tilstanden af bygningsmassen, er en række nye projekter kommet til.

Arbejdet skal udføres ambitiøst og ansvarligt, og Region Hovedstaden ønsker derfor at etablere et langsigtet samarbejde med entreprenører og rådgivere i et strategisk partnerskab. Den strategiske partner vil både udføre renoveringsopgaver, der indgår i renoveringsplanen, men også indgå i andre relevante byggeprojekter.

Det er ønsket at skabe et partnerskab baseret på dialog og tillid, og på den måde kunne videreføre erfaringer til de næste projekter uden at skulle genetablere nye samarbejdsrelationer hver gang.

Markedsdialogforum 2019

Hvert år afholder Region Hovedstaden et markedsdialogforum, hvor vi går i dialog med markedet for at orientere om kommende planer og få inspiration fra markedet. I 2019 var der et særligt fokus på regionens plan om at udbyde et eller flere strategiske partnerskaber til at varetage CEJs byggeopgaver over de næste fire år.

Individuelle dialogmøder 2019

I forlængelse af markedsdialogforum inviterede Region Hovedstaden virksomheder ind til en række individuelle dialogmøder, som markedet havde mulighed for at tilmelde sig. Møderne blev offentliggjort i EUs TED-database. 9 virksomheder deltog i de individuelle dialogmøder, der havde til formål at forberede det kommende udbud bedst muligt. Deltagelse i de individuelle dialogmøder har ingen effekt på muligheden for at byde på udbuddet.

For mere information omkring de individuelle dialogmøder læs notatet 'Opsamling fra markedsdialog om strategiske partnerskaber'.

Opsamling fra markedsdialog om strategiske partnerskaber

Udbudsmateriale

Det forventes at udbudsmaterialet til Region Hovedstadens udbud af strategiske partnerskaber vil blive tilgængeligt i forbindelse med udbuddets annoncering marts 2020. Materialet vil sammen med anden relevant information være tilgængeligt på denne side.

Redaktør