Sekretariatet

​Sekretariatet betjener regionsrådet og regionsrådsformanden og har hovedansvaret for bl.a. koordineringen af de politiske udvalgs arbejde.

Le​​delse​

Stillingen som sekretariatschef for Sekretariatet er pt. ledig.

Opgav​​er

Sekretariatet har hovedansvaret for betjeningen af regionsrådsformanden, for kvalitetssikring af materiale til regionsrådet og regionsrådsformanden og for sparring med og rådgivning af regionsrådet og regionsrådsformanden i forhold til sager vedr. pressen.

Sekretariatet har endvidere hovedansvaret for råds- og udvalgsbetjeningen og for produktion, koordination og kvalitetssikring af sager og dagsordener til møder i regionsrådet og forretningsudvalget.

Sekretariatet har endelig hovedansvaret for bl.a. koordineringen af de politiske udvalgs arbejde, for servicering af regionsrådsformand og regionsrådsmedlemmer i forhold til eksterne fora samt for hvervsområdet og for politikerservice og -betjening i øvrigt.

Redaktør