Værdier for ledelse i regionen

​Regionen arbejder for, at personaleledelse i regionen skal indeholde mere lederskab og mindre styring.

4 kerneværdier for ledelse

Regionen har 4 værdier for ledelse:

Tillid

 • Mindre hierarki og mere netværk
 • Mindre kontrol
 • Entydigt ansvar med rådgivende processer

Åbenhed

 • Gennemskuelighed
 • Feedback og kritik
 • Personligt kald

Helhedssyn

 • Klare mål og rammer
 • Sammenhæng for borger og patient
 • Ansvar for helheden

Professionalisme 

 • Tværfaglighed
 • Kvalitet
 • Høje fælles faglige standarder
Se værdierne som illustration


Værdiernes betydning i det daglige arbejde

Medarbejdere i Region Hovedstaden skal opleve en frihed og et handlerum til at udføre det arbejde, der giver mest mening i det daglige, og som skaber størst værdi for patienter og borgere, som skal opleve et menneskeligt og effektivt Region Hovedstaden. 

Det kræver medarbejdere og ledere, der i fællesskab styrker modet hos den enkelte og skaber den nødvendige opbakning til dem, som tør handle.

Det betyder, at:

 • beslutninger skal træffes tæt på patienten, hvor fagligheden er stærkest.
 • bureaukrati og regler, der ikke giver mening, skal fjernes.
 • arbejdsgange skal forenkles, og der skal være frihed til at tænke i nye og smartere løsninger. 
 • den individuelle drivkraft skal sættes fri.
 • den enkelte medarbejder skal have rum til at gøre en forskel og forfølge personlige (for)mål i hverdagen. 
 • dobbeltfunktioner skal undgås.
 • der skal være mindst muligt hierarki og kontrol af medarbejdere, som skal opleve tillid til, at alle tager ansvar for helheden og handler derefter. 
 • der skal afprøves nye ledelses- og løsningsmodeller for at skabe de rigtige løsninger. 
Redaktør