Budget 2018 - Spørgsmål og svar til budgetprocessen

​Som led i den politiske budgetbehandling kan regionsrådets medlemmer stille spørgsmål til budgetprocessen for budget 2018-2021. Alle spørgsmål vil blive besvaret og offentliggjort løbende her. 

Tidsperiode for fremsendelse af spørgsmål til administration er:

15. august til 24. august 2017 - senest kl. 12:00


Budgetproces for fremsættelse af spørgsmål og svar:

 • Regionsrådsmedlemmerne fremsender deres budgetspørgsmål
 • Spørgsmål og svar sendes til samtlige medlemmer af regionsrådet
 • Spørgsmål og svar offentliggøres på regionens hjemmeside
 • Spørgsmål og svar besvares løbende og så hurtigt som muligt.

Leder du efter noget specifikt?

Brug din browsers søgefunktion til at søge efter specifikke ord. 
I nyere Microsoft-browsere skal du bruge Ctrl + F. På Mac skal du bruge "æble" + F. 


Nr. 

​Spørger

​Dato

​Spørgsmål

​057
​Karin Friis Bach (B)

​24. august 

Jeg vil gerne høre, hvilke muligheder der er for at foretage administrative besparelser inden for følgende område:

Mulighed for reduktion af eventuelt dobbeltarbejde ved løsninger af ens opgaver på både hospitaler og Regionsgården.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​056
​Karin Friis Bach (B)
​24. august 
​Jeg vil gerne høre, hvilke muligheder der er for at foretage administrative besparelser inden for følgende område:

Muligheder for at reducere brugen af kammeradvokaten.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​055
​Karin Friis Bach (B)
​24. august 
​Jeg vil gerne høre, hvilke muligheder der er for at foretage administrative besparelser inden for følgende område:

Muligheder for at spare på konsulentforbruget i forbindelse med byggerierne?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​054
​Karin Friis Bach (B)
​24. august 

Jeg vil gerne høre, hvilke muligheder der er for at foretage administrative besparelser inden for følgende område:

Muligheder for genbrug af IT?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​053
​Karin Friis Bach (B)
​24. august 
​Administrationen har fremlagt forslag om, at der kan spares 1,9 mio. på kronikerpuljen uden alvorlige konsekvenser. 

Jeg vil gerne høre, hvad konsekvenserne bliver, hvis der spares større beløb på denne pulje?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​052
​Karin Friis Bach (B)
​24. august 
​Administrationen har fremlagt, at der kan spares 1,25 mio. årligt ved at undlade at have et sundhedstelt på Folkemødet. Heri indgår løn til 1 årsværk. 


Det synes imidlertid, som et temmeligt stort tidsforbrug, hvis der indtil videre er brugt et helt årsværk på at koordinere opsætning og aktiviteter i sundhedsteltet.

Jeg vil derfor høre, om der kan opnås en besparelse på dette område uden, at der sker en nævneværdig ændring i regionens aktivitet på folkemødet?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​051

​Karin Friis Bach (B)

​24. august 

​Jeg vil gerne høre, om det er muligt at opnå nogle administrative besparelser ved at optimere de serviceaftaler, som regionen har for forskelligt apparatur, og/eller ved at sammenlægge serviceaftaler, som er indgået med det samme firma, selv om det drejer sig om forskellige apparater?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​050
​Sophie Hæstorp Andersen (A)

​24. august 

​Ligger administrationen inde med et overslag over de renoveringsmæssige udfordringer for Børne- og Ungdomspsykiatrien i PC Glostrup, samt et bud på anlægsudgifterne til enten et nybyggeri eller en gennemgribende renovering?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​049
​Sophie Hæstorp Andersen (A)

​24. august 

Administrationen bedes beskrive, hvordan en ansat, der efter egen mening oplever kritiske forhold på arbejdspladsen enten ift. kollegaers omgang med penge, patienter eller andre kollegaer, skal indberette og gøre opmærksom på dette, hvis whistleblower-ordningen afskaffes. 

Herunder, hvordan vi sikrer de samme muligheder for de ansatte i tilknyttede samarbejdspartnere i virksomheder og organisationer, som regionen har driftsoverenskomst med eller samarbejder med eksternt – f.eks. leverandører af ambulanceberedskab, kørselsordninger, rengøring, privathospitaler etc. 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​048
​Sophie Hæstorp Andersen (A)
​24. august 

​Hvad indebærer et bortfald af udgifterne til folkemødet på 1,25 mio. kr.? Er det alene udgifter til sundhedsteltet og aktiviteter her? Eller er det også udgifterne til politikernes rejse og ophold?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​047
​Sophie Hæstorp Andersen (A)
​24. august 

​Hvor stor en del af Center for Kommunikations budget bidrager til administrationens forslag til besparelser? Og hvor mange årsværk?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​046
​Sophie Hæstorp Andersen (A)
​24. august 

Er regionens akutmodtagelser og akutte medicinske afdelinger omfattet af kravet om meraktivitet på 2 procent i dag? 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​045
​Sophie Hæstorp Andersen (A)
​24. august 
​Vedrørende udvikling og afprøvning af nye styringsmodeller på sundhedsområdet, så bedes administrationen afdække konsekvenserne økonomisk og fagligt ved, at undtage samtlige fødeafdelinger i regionen for meraktivitetskravet på 2 procent i 2018 og 2019. 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​044
​Sophie Hæstorp Andersen (A)
​24. august 
​Administrationen bedes uddybe om forslaget om online-baseret fødselsforberedelse er i overensstemmelse med regionens egen fødeplan.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​043
​Sophie Hæstorp Andersen (A)
​24. august 
​Administrationen bedes uddybe begrundelsen for forslaget om, at nedlægge sengepladser på Neurologisk Klinik på Rigshospitalet, og realismen i at sikre endnu kortere indlæggelsestider på området?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​042
​Sophie Hæstorp Andersen (A)
​24. august 
​Administrationen bedes oplyse størrelsen af de reserve/udviklings/omstillings-puljer, som de enkelte hospitaler planlægger med i 2018 - herunder om disse er steget i de seneste år - eller er på et uændret niveau (dvs. svarende til P/L-udviklingen mere generelt).

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​041
​Sophie Hæstorp Andersen (A)
​24. august 

Administrationen bedes uddybe de konkrete besparelses- og effektiviseringsforslag for 12,8 mio. kr. - på samme vis, som hospitalerne har indsendt deres forslag til besparelser.

Hvorfor er der alene forslag for 12,8 mio. kr., når Forretningsudvalget den 13. juni 2017 bestilte besparelser for 13 mio. kr.?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​040
​Sophie Hæstorp Andersen (A)
​24. august 
​Administrationen bedes fremsende de bagvedliggende beregninger og analyse af besparelsen på kotyme arbejdsdage i kataloget over mulige administrative besparelser. Herunder hvilke personalegrupper det omfatter, og hvordan beløbet er udregnet. 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​039
​Tormod Olsen (Ø)
​24. august 

Jeg ønsker et overblik overforførte midler fra 2016 til 2017 og mindre forbruget på den enkelte virksomhed. Gerne opstillet i skemaform og summeret. Gerne tilgængelig i Excel-format, hvis muligt.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​038
​Tormod Olsen (Ø)
​24. august 
​Jeg ønsker en oversigt over hvilke bufferpuljer eller puljer til strategiske indsatser, der findes på de enkelte virksomheder. Både budgetterede og eksisterende.

Hvis muligt vil jeg også gerne kende direktionernes skøn over opsparede/buffer midler på det samlede afdelingsniveau.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​037
​Lars Gaardhøj (A)

​​24. august 

​Jeg vil gerne have oplyst hvor meget regionen brugte på eksterne konsulenter i 2015, 2016 og hvor meget der budgetteres med at bruge i 2017 og i det kommende 2018-budget?  

Jeg vil bede om at beløbene opgøres på budgetområderne sundhed og regional udvikling, samt at det angives om det er midler bestilt/forbrugt lokalt ude på hospitalerne eller via vores centrale administration.

Jeg vil også bede om at det kort beskrives i overskrifter hvilke typer ekstern konsulentbrug vi taler om, er det fx juridisk hjælp, sundhedsfaglige analyser, it, byggerådgivning, økonomi o.lign.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​036
​Marianne Fredrik (Ø)
​​23. august 
 1. Hvad går FM-analysen på Nordsjællands Hospital ud på, hvilke konkrete besparelser er der tale om? 
 2. Hvilket it-system er der tale om? Er det noget man kender til på andre hospitaler? 
 3. Hvad er det der spares på? 
 4. Hvilke personalegrupper skal der spares på?

Der står s. 88 i sparekataloget, at analysens konklusion er, at der er et potentiale, som muliggør realisering af en effektivisering i FM-afdelingen på min. 12 %, svarende til 27,3 mio. kr., jf. nedenstående oversigt:

Tabel Driftsbeparelser.png
Der er udarbejdet en plan for udmøntning og realisering af besparelserne i relation til effektiviseringssporene i analysen.
For at indhøste ovennævnte besparelser, forudsættes investeret i it-system og projektunderstøttelse m.v. for i alt 8 mio. kr. i perioden 2017-19.

Medarbejderne repræsentanterne forstår det heller ikke; de skriver bl.a.:
"Besparelser i Det nye FM virker bekymrende, idet det bygger på mindre sygefravær samt effektiv udnyttelse af arbejdskraften uden at dokumenterer konkrete tiltag samt konsekvenser for patienter og personale. "


​035
​Marianne Fredrik (Ø)

​​23. august 

​Budgetteres der med penge til Sundhedsplatformen på de enkelte hospitaler; f.eks. til kurser, drift, udvikling og aktivitetsnedgang?
Hvis ja, hvor meget handler det om?
 
Det hedder i budgetforslaget, at der bruges mindre på Sundhedsplatformen: 83 mio. kr., fordi projektperioden udløber, og at der bruges 80 mio. kr. til den fortsatte drift og udvikling, organiseret centralt. Men bruges der flere penge til Sundhedsplatformen herudover?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​034
​Marianne Fredrik (Ø)
​​23. august 

​Hvor mange penge kommer der via finanslovsmidlerne?

På s. 5 i budgetforslaget står der: ”Teknisk set udvides budgettet med ca. 130 mio. kr. fra 2017 til 2018, da der også udmøntes midler afsat via finansloven, bl.a. til demensområdet, kræft-plan IV etc.” Mens der andre steder står 104 mio. kr.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​033
​Marianne Fredrik (Ø)
​​23. august 

​I sparekataloget står det omtalt, at der skal spares på køkkenet på Nordsjællands Hospital.

Hvordan harmonerer det med, at regionen ønsker økologi på ’sølvniveau’? 

Kan det lade sig gøre både at gennemføre besparelser på køkkenet samtidig med gennemførelsen af mere økologisk mad? 

Oprindeligt hed det, at det ikke kræver ekstra ressourcer at gennemføre, at 60-90 % af hospitalernes fødevarer skal være økologiske, og med mere fokus på lokale producenter.

Okay, der skal anvendes flere råvarer, der skal behandles; det kræver indkøb af nye køkkenmaskiner og personalet skal måske på kursus i ændret madlavning og menuer.

Det tolker jeg sådan, at der heller ikke skal spares på personalet.

Som det hedder i en nyhed på regionens hjemmeside:

”Alt er til glæde for miljøet, personale og især for patienterne. Råvarerne vil være mere friske og have bedre smag, og så vil de sæsonprægede produkter give nye udfordringer til køkkenpersonalet, og det giver stor begejstring”.

Det kunne jo være, at disse nye udfordringer og kurser giver personalet mere faglig stolthed og arbejdsglæde, mindre sygefravær, god mad og tilfredse patienter.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​032

​Marianne Fredrik (Ø)

​​23. august 

​Hvad indebærer det reelt at lukke ’Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning’?

Hvilke opgaver er det, at der spares væk?

Hvordan sikres: 

 • den fortsatte tværfaglighed?

 • supervision til/sparring med andre personalegrupper, forskning og viden indenfor komplekse områder i forhold til gravide, forældre og børn ramt af svær sygdom samt seksuelle overgreb?

 • kontinuitet i patientbehandlingen for patienter, som flytter mellem afdelinger under/efter indlæggelse, i samarbejdet med kommunerne?

Der står i sparekataloget, at der spares ”3 mio. kr., hvilket svarer til 20 % af klinikkens budget og indebærer nedlæggelse af 5-6 årsværk. De resterende medarbejdere foreslås derefter placeret i enkelte af de tidligere betjente klinikker.”

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​031

​Marianne Fredrik (Ø)

​​23. august 

​Det hedder i sparekataloget s.114:

”Der blev ved indkaldelsen specificeret 12 kategorier, som besparelserne skal realiseres inden for”

Hvilke kategorier er der tale om? Og blev der sat måltal på?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​030

​Marianne Fredrik (Ø)

​​23. august 

​Jeg har stillet følgende som politiker spørgsmål, men ikke fået svar. Derfor beder jeg om svar som budgetspørgsmål, da det er vigtigt at vide i denne proces. 

Hvordan er formuleringen i henvendelsen til hospitalerne mht. flertallets beslutning i Forretningsudvalget, ”at forretningsudvalget bemyndiger administrationen til at indhente forslag til realisering af gevinster som følge af implementeringen af Sundhedsplatformen for 102 mio. kr.” for 2018? 

Hvis det enkelte hospital ikke kan finde de økonomiske gevinster som følge af implementeringen af Sundhedsplatformen, skal de så finde andre besparelsesforslag på lignende beløb?

Hvis det enkelte hospital har særlige forhold som f.eks. store stigende medicinpriser, udgifter til fusioneringer, udgifter til kapacitetstilpasning, skal de så finde ekstra besparelser andre steder? Eller tages der hensyn til disse særlige forhold ved budgetlægningen?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​029

​Marianne Fredrik (Ø)

​23. august 

​Hvordan kan kravet om 2 % produktivitetsstigning fjernes?

Jeg kan forstå på nyhederne, at Region Syddanmark har haft succes med at fjerne 2 % produktivitetskravet fra hospitalerne.

Er der reserveret penge til at gennemføre det? Hvor meget?

Regionen skal vel stadig opfylde aftalen med regeringen?

Kan det samme lade sig gøre i Region Hovedstaden? 

Hvor lang tids forberedelse kræver det?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​028

​Charlotte Fischer (B)

​22. august

​Vi vil gerne vide, om der i psykiatrien er konkrete planer, der medfører færre senge – samlet og hhv. åbne og lukkede/intensive.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​027

​Charlotte Fischer (B)

​22. august

​Vi vil gerne have udleveret de benchmarkanalyser, som omtales i hospitalernes nedskæringsforslag.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Bilag: 

1. Sammenlignende Analyse Nyremedicin (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

2. Sammenlignende Analyse - Anæstesi (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
3. Sammenlignende Analyse - Gastroområdet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
4.b. Dataanvendelse og metode (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
vindue)

​026
​Charlotte Fischer (B)
​22. august
​Vi vil gerne have udleveret seneste udgave af gevinstrealiseringsplanerne for hospitalerne.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Bilag: 
1. Amager og Hvidovre Hospital (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
2. Bispebjerg og Frederiksbergs Hospital (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
3. Bornholms Hospital (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
4. Herlev og Gentofte Hospital (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
5. Nordsjællands Hospital (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
6. Rigshospitalet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
7. Psykiatrien (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​025
​Charlotte Fischer (B)
​22. august
​Hvad er konsekvenserne for det tilbud, patienter modtager, hvis Rigshospitalets Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning nedlægges og de tilbageværende medarbejdere (minus 5-6 årsværk) overføres til andre afdelinger? Ved vi, hvem der i dag bruger klinikken? Hvor mange færre vil kunne modtage hjælp sammenlignet med i dag?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​024
​Charlotte Fischer (B)
​22. august
​Hvert hospital har pt et tab og nogle gevinster som følge af sundhedsplatformen. Vi ønsker disse stillet over for hinanden i en oversigt – med bud på et nettogevinstbeløb for hvert hospital.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​023
​Niels Høiby (I)
22. august
​Rigshospitalet har en hierarkisk opbygning med centre mellem klinikledelserne og hospitalsdirektionen, som blev indført af Chr. Nissen, i hans direktørtid. Økonomisk var det ikke en i-øjenfaldende fordel, da budgettet skred, så over 500 stillinger blev nedlagt, og der var omfattende strejker af samme grund efter Chr. Nissens overgang til DR. For nogle år siden stillede jeg samme spørgsmål som nedenfor og da var svaret ca. 35 mio. kr.

Spørgsmål:
Hvad er i dag de direkte løn- og driftsudgifter til Rigshospitalets centre?

Hvilken betydning for patientdiagnostik og -behandling har centrene?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​022
​Annie Hagel (Ø)
​22. august
​God og grundig forberedelse er nødvendig især for at førstegangsfødende får det bedst mulige fødselsforløb. Jordemødrene påpeger, at hvis kvinderne ikke er forberedt godt nok, kan det give sværere fødsler og større risiko for indgreb. Desuden oplever jordemødrene at de utilstrækkeligt forberedte kvinder henvender sig for tidligt til fødsel og må sendes hjem igen, ligesom flere henvender sig med spørgsmål og på den måde optager jordemødrenes tid. På Region Hovedstadens fødesteder foregår fødselsforberedelse så vidt jeg kan se noget forskelligt og primært i auditorier, hvilket ikke giver kvinderne tilstrækkelig mulighed for at stille spørgsmål. 
 
Jeg vil derfor spørge hvad der skal til og hvad det vil koste at tilrettelægge fødselsforberedelsen på fødestederne, så alle borgere får nogenlunde samme tilbud – det vil sige minimum otte timers undervisning på mindre hold, fx 8-10 par?
 
Samarbejder nogle af regionens fødesteder sammen med sundhedsplejersker i kommunen om fødselsforberedelse?
 
Enhedslisten foreslår derfor, at alle regionens fem fødesteder tilbyder alle førstegangsfødende minimum otte timers fødselsforberedelse på mindre hold – fx 10-15 par – med jordemødre som undervisere.


​021
​Susanne Due Kristensen (A)
22. august 
Jeg har i min hverdag som hjemmesygeplejerske oplevet, at borgerne får "enorme" mængder forbindingsmaterialer sendt med hjem efter indlæggelse. Mange at de medsendte materialer råder kommunerne over og mængden af materialer der medsendes fra hospitalerne overstiger ofte langt behovet. Nogle gange løber materialerne op i flere tusind kroner.  

Jeg vil derfor gerne vide om der er retningslinjer for, hvilke materialer der må medgives patienten og i hvilket omfang? 

Er der incitamenter i praksis og ledelsesmæssigt fokus på regionens hospitaler på, at der formentlig kan spares mange penge på materialer her?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​020
​Susanne Due Kristensen (A)
​22. august 
​I administrationens besparelsesforslag er der foreslået en besparelse på Cand.scient.san uddannelsen. 
Kan jeg få oplyst hvor mange uddannelsesforløb den reducerede sum svarer til? 
Hvad er totalbeløbet som er afsat til denne uddannelse og hvor mange uddannelsesforløb totalbeløbet svarer til?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​019
​Susanne Due Kristensen (A)
​22. august 
​På såvel NOH, som på RH planlægges med en hotline til barselshotellet i tidsrummet kl.. 20-08. 
Jeg vil gerne høre hvad begrundelsen er for, at opretholde indlæggelse på barselshotellet, hvis borgeren alligevel ikke kan opnå tilsyn i nattetimerne? (Katalog s. 130)


​018
​Susanne Due Kristensen (A)
​22. august 
​Regionsrådet har i budget 2017 besluttet at der skal ske en besparelse gennem udbud. Jeg ønsker derfor en redegørelse for, hvorfor rengøringsudbuddet i RHP har betydet dyrere rengøringskontrakter? Og hvad denne fordyrelse beløber sig til i kr. og øre.(Katalog s. 111)

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​017
​Susanne Due Kristensen (A)
​22. august 
​Der ønskes i forhold til forslaget om en reduktion af åbningstiden på akutklinikken, Frederikssund en oversigt over antallet af henvendelser i tidsrummet kl. 7-8, kl. 8-9 og kl. 21-22 fordelt på ugedage. (Katalog s. 91)

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​016
​Susanne Due Kristensen (A)
​22. august 
​På anæstesiafdelingen på BBH vil man effektuere et mindre fremmøde og reducere bufferkapaciteten. 
Hvilke konsekvenser forventes det at have for det daglige flow i afdelingen? (katalog s.27)

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​015
​Susanne Due Kristensen (A)
​22. august 
​Hvilke konsekvenser vil det have, at lægerne på BBH hjemtager opgaven med medicinanamnese fra Apoteket? (s.34 i kataloget?)

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​014
​Susanne Due Kristensen (A)
​22. august 
​Det fremgår af flere af besparelsesforslagene, at forbruget af FADL-vagter nogen steder har været stigende/ andre steder, at man vil spare på forbruget af FADL-vagter.
Jeg er oplyst om, at portører som fx har erhvervet suppleringskurser som fx "fast vagt", som en del af deres vagtturnus, kan rekvireres af afdelingerne på Glostrup hospital til, at sidde fast vagt ved behov. Som jeg er oplyst om er der stor efterspørgsel på disse portører, idet de er kendte i afdelingerne, kan bidrage til at skabe kontinuitet ved, at det er samme person der møder op flere dage i træk, ligesom de kan varetage tildelte opgaver indenfor den basale pleje i tilknytning til "vagten". Desuden sikrer de selv afløsning ved pauser, så personalet ikke belastes heraf.

Jeg vil derfor gerne høre om denne model er udbredt til- eller overvejes udbredt til- Regionens andre sygehuse? 

Har denne interne dækning af "faste vagter", som indpasses i den almindelige vagtplanlægning hos portørerne betydet en besparelse i forhold til hospitalets udgifter til fast vagt set i forhold til en alternativ rekvirering af fx FADL-vagter/vikarer på Glostrup hospital?


​013
​Martin Geertsen (V)
​21. august 
​Administrationen bedes oplyse, om man af egen drift har foretaget eller agter at foretage beregninger på de økonomiske konsekvenser ved at reducere de lovbundne ventetider på de såkaldt aggressive kræftformer fra de nuværende 3 x 14 dage til en samlet set kortere garanteret diagnose/behandling/efter-behandling? 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​012
​Özkan Kocak (A)
​21. august 
​Kan administrationen oplyse om der i forbindelse med dannelsen af CIMT blev regnet med besparelser på it-området?

Kan administrationen give en uddybning af fordele og gevinster ved konsulentkonverteringen, som beskrivelse af, hvordan CIMT generelt håndterer arbejdet med effektivisering?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​011
​Anne Ehrenreich (V)
​21. august
​I lyset af oplysningerne om at 35 % af alle sygeplejersker i Region Hovedstaden er ansat på deltid, vil jeg høre, hvor mange af de deltidsansatte sygeplejersker som arbejder over og får udbetalt overarbejdspenge.  Om det ville være billigere for regionen at have de pågældende ansat på fuldtid samt hvor stor lønskellet er mellem ansættelse på deltid, som suppleres med merarbejde i sammenligning med en person, som er ansat på fuldtid uden merarbejde. 

Jeg vil også gerne kende de samlede mer-arbejdsudgifter for hele Region Hovedstaden samt fordelt på medarbejderkategorier. 

Jeg vil også gerne kende antallet af medarbejdere ansat uden øverste arbejdstid. 


​010
​Karin Friis Bach (B)
​20. august 
​Ved sidste års budgetforhandlinger vedtog vi bl.a. følgende:
 
”Alle medarbejdere skal have mulighed for at efteruddanne sig. Det er en prioritet for forligspartierne at undersøge, hvilke muligheder, der er for at etablere en systematisk sikring af efteruddannelse af hospitalsansatte læger. Vi beder Forum for Ledelse og Uddannelse om at se nærmere på dette, hvor relevante eksterne parter med fordel kan inddrages, og så vidt muligt skal principper for ekstern støtte koordineres med de øvrige regioner.”
 
Jeg vil gerne høre:
1. Hvor langt, man er nået i dette arbejde?
2. I hvor høj grad eksterne parter er blevet inddraget i arbejdet? (I givet fald, hvilke?)
3. Hvad planerne er for den videre proces?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​009
​Anne Ehrenreich (V)
​​19. august
​Hvad koster det at flytte dele af ortopædkirurgien tilbage til Hillerød, som besluttet af koncerndirektionen før sommerferien? 

Hvad vinder borgerne ift kvalitet og patienttilfredshed? 

Hvordan er patienttilfredsheden på Hillerød på det ortopædkirurgiske område i sammenligning med Gentofte-Herlev?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​008
​Anne Ehrenreich (V)
​​19. august
​Jeg vil gerne vide, hvor mange penge der i 2015-2017 var afsat til lægers efteruddannelse på hospitalerne, og hvor mange penge der foreslås afsat i 2018. 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​007
​Per Roswall (V)
​19. august
​Kan Regionen deltage på nogen måde, med etablering af en turist cykel- og gangsti fra Helsingør til Hundested.

Kan der søges midler til et sådan projekt, fra EU's strukturfondspulje til et sådan formål.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​006
​Anne Ehrenreich (V)
​17. august
​Region Hovedstaden har en såkaldt indsatslederbil til indsættelse i tilfælde af større ulykker og terror. Jeg vil høre, hvor meget bilen koster i årlig drift, hvor meget den har været ude at køre i 2016 og 2017 til større ulykker, og hvor hurtigt den kan være fremme i tilfælde af sådanne begivenheder?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​005
​Per Seerup Knudsen (A)
​17. august
​Togkøreplanen mellem Hillerød og Hundested er i forsommeren ændret således, at sidste afgange er fremrykket. Sidste afgange er fremover fra Hundested kl. 22.59 og sidste afgang fra Hillerød er kl. 23.59.

Jeg vil gerne have oplyst i hvilken udstrækning at tidspunktet for ”sidste afgang” er reguleret i Regionens bestillingskontrakt med Movia? Eventuelt forhandlet mellem regionen og Movia?

Og i hvilken udstrækning, at den reducerede kørsel giver besparelser for regionen?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​004
​Lars Gaardhøj (A)
​15. august
​Jeg har en række spørgsmål til budgettet. 

Hvor stor en procentvis besparelse på lønsummen vil det være, hvis man skal tilvejebringe 60 mio. kr. til omprioriteringer indenfor administration (sundhed), CIMT og CHR?

Hvilke konsekvenser vil det få for løsning af en række opgaver, hvis man sparer 60 mio. kr. tilsammen indenfor følgende områder: Administration (sundhed), Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT), samt Center for HR?

Hvor stor en del af lønsummen i administrationen (sundhed), Center for HR, samt CIMT er finansieret af indtægter udefra? Der ønskes nævnt eksempler på ekstern finansiering af regionens opgaver indenfor områderne.  

Hvor stor en del af nettodriftsudgifterne indenfor administration (sundhed), Center for IT, Medico og Telefoni og Center for HR udgøres af lovmæssige opgaver, som f.eks. afsættelse af midler til tjenestemandspensioner, barselsfond, servicering af registre, arbejdsmiljøindsats eller lignende?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​003
​Tormod Olsen (Ø)
​​15. august 
Jeg ønsker en beskrivelse af stigningen i lønudgifter for øvrig regional udvikling.

På budgetseminaret blev vi forklaret, at det skyldes en teknisk omskrivning fra puljen ”Internationalt” til en række andre puljer. Herunder administration.

Jf. Tabellen ovenfor på s. 94, sker der dog en stigning i lønudgifter. Er forklaringen at lønudgifter under den tidligere pulje ”Internationalt” har været benævnt som øvrige driftsudgifter, men nu efter den tekniske omskrivning opskrives som lønudgifter?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​002
​Tormod Olsen (Ø)
​15. august
​I forslag til budget 2018-21 angives en detaljeret gennemgang af udgifterne til kollektiv trafik.

Jeg ønsker en tilsvarende detaljeret oversigt på de andre områder, samt en specifik anvisning af, hvordan omprioriteringsbidraget påvirker områder.

Det fremstår i tabellerne, som om at både miljø, erhvervsudvikling og øvrig regional udvikling vokser i udgifter på trods af omprioriteringsbidraget.


​001

​Karin Friis Bach (B)

​29. juli

Ved sidste års budgetproces stillede jeg spørgsmål om muligheden for besparelser ved at anvende en privat leverandør af dialyser. Af svaret fremgik, at dette ikke blev vurderet aktuelt – bl.a. som følge af, at der i forvejen var en vis reservekapacitet på regionens dialyseafdelinger. 

Jeg vil hermed gerne spørge, hvor meget der kan spares i 2018-budgettet ved at nedlægge denne reservekapacitet?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​xxxx​​​xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx​​xxx​xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxRedaktør