Budget 2018

​Læs det endelige budget for 2018-2021 for Region Hovedstaden som blev vedtaget på regionsrådsmødet den 19. september 2017.

Budget 2018-2021

Budgetaftalen

Forslag til budget 2018-2021


Forslag fra hospitaler og administration 

Øvrige forslag fra partier

Øvrige henvendelser fra andre organisationer


Tidslinje for processen for vedtagelse af budgettet for 2018

6. juni
Regeringen og Danske Regioner indgik økonomiaftale for 2018.
6. juni til 15. august
Regionens administration vurderer konsekvenserne af økonomiaftalen. Hospitaler, virksomheder og koncerncentre udarbejder i denne periode spareforslag, som afleveres til administrationen.
15. august
Forretningsudvalgets 1. behandling af budgetforslag samt behandling af eventuelle spareforslag fra hospitaler og virksomheder. Politikerne kan stille spørgsmål til budgetforslaget fra denne dato.
22. august
Der afholdes orienteringsmøde for Regionsrådet vedr. spareforslaget. Regionsrådets går herefter i gang med 1. behandling af budgetforslaget.
Fra 24. august til 4. september
De politiske partier forhandler om budgettet indtil de når frem til et forlig, der er politisk flertal for. Den 24. august kl. 12:00 er der frist for at politikerne kan stille spørgsmål til budgetforslaget. Administrationens frist for besvarelse af spørgsmål til budgetforslag er den 30. august.
   
12. september
Forretningsudvalgets 2. behandling af budgetforslaget.
19. september
Regionsrådet vedtager budgettet for 2018-2021.Redaktør