​​​-​​​​​​​​​​​

Spørgsmål og svar til budgetprocessen 2023

​Som led i den politiske behandling af budgetttet, kan medlemmerne af Regionsrådet stille spørgsmål til budgetforslaget 2023 - 2026.

Spørgsmål og svar bliver løbende offentliggjort her.

Budgetproces for fremsættelse af spørgsmål og svar:

  • Regionsrådsmedlemmerne fremsender deres budgetspørgsmål 
  • Spørgsmål og svar sendes til samtlige medlemmer af regionsrådet
  • Spørgsmål og svar besvares løbende og så hurtigt som muligt.
  • Spørgsmål og svar offentliggøres på regionens hjemmeside​

Spørgeperioden løber fra tirsdag den 16. august - tirsdag den 30. august kl. 12:00​​

Søger du noget bestemt 

​​Brug din browsers søgefunktion til at søge efter bestemt ord.
I nyere Microsoft-browsere skal du bruge Ctrl + F. På Mac skal du bruge "æble" + F. 


Nr
​Spørger
​Dato
​Spørgsmål og svar​

​44
​Emilie Haug Rasch (Ø)
​30. aug 2022

Belægningsprocent ifm. lukkede senge

Se bu​​​dgetspørgsmål fra Emilie Haug Rasch(Ø) og læs admin​istrationens svar

​43

​Emilie Haug Rasch (Ø)
​30. aug 2022

Vakante stillinger​​

Se budgetspørgsmål fra Emilie Haug Rasch (Ø) og læs administrationens svar​

42​

​Annie Hagel (Ø)
​30. aug. 2022

​Konkretisering af Nordsjællands Hospital som uddannelseshospital

​Se budgetspørgsmål fra Annie Hagel (Ø) og læs administrationens svar

​41

Annie Hagel (Ø)​​30. aug 2022
​Realisering af besparelser på løn- og vikarbudget

Se budgetspørgsmål fra Annie Hagel (Ø) og læs administrationens svar

40 ​

​​Sadek Al-
Amood (F)
30. aug 2022​

Kontrolindsatser på arbejdsvilkår

Se budgetspørgsmål fra Sadek Al-Amood (F) og læs administrationens svar​

​39

​Grethe Olivia Nielsson (Ø)
30. aug 2022​​​​Anvendelse af omprioriterede midler til psykiatrien

Se budgetspørgsmål fra Grethe Olivia Nielsson (Ø) og læs administrationens svar 
38​​Grethe Olivia Nielsson (Ø)
​30. aug 2022

Bevilling til psykiatrien

Se budgetspørgsmål fra Grethe Olivia Nielsson (Ø) og læs administrationens svar 

​37

​Grethe Olivia Nielsson (Ø)
​30. aug 2022

Nedlæggelse af vakante stillinger

Se bu​​​dgetspørgsmål fra Grethe Olivia Nielsson (Ø) og læs administrationens svar

36​

​Grethe Olivia Nielsson (Ø)
​30 aug 2022

Afslutning af patienter ved udeblivelse​​​​​

Se budgetspørgsmål fra Grethe Olivia Nielsson (Ø) og læs administrationens svar

35​

​Grethe Olivia Nielsson (Ø)
​30. aug 2022

​Konsekvenser for besparelse på FADL-vagter

Se budgetspørgsmål fra  Grethe Olivia Nielsson ​(Ø) og læs administrationens svar​

34​

​Grethe Olivia Nielsson (Ø)
​30. aug 2022

Indlæggelser af kortere varighed​​

Se budgetspørgsmål fra Grethe Olivia Nielsson (Ø) og læs administrationens svar​

​33

​Marianne Frederik (C)
​30. aug 2022

Bidrag til fælles regionale puljer​

Se budgetspørgsmål fra Marianne Frederik (C) og læs administrationens svar 

​32

​Jacob Rosenberg (C)
​30. aug 2022
​Sikring af akutlejer til relevante kirurgiske specialer​

​Se budgetspørgsmål fra Jacob Rosenberg (C) og læs administrationens svar

​31
​Tormod Olsen (Ø)
​29. aug 2022

​Uddybning af budgetpres på Amager-Hvidovre Hospital

Se budgetspørgsmål fra Tormod Olsen (Ø) og læs administrationens svar​

​30
​Thomas Roden (B)
​29. aug 2022

Forbrug på psykologhjælp

Se budgetspørgsmål fra Thomas Roden (B) og læs administrationens svar​

​29
​Nicolai Kampmann (A)
​29. aug 2022

​Adgang til regionens akuthospitaler

Se Nicolai Kampmanns (A) budgetsprgsmål og læs administrationens svar​

28​

​Nicolai Kampmann (A)
​29. aug 2022

​Omkostninger til hospice

Se budgetspørgsmål fra Nicolai Kampmann (A) og læs administrationens svar​

​27

​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​29. aug 2022

​Nedbringelse af responstider for B-Kørsler

Se budgetspørgsmål fra Christoffer Buster Reinhardt (C) og læs administrationens svar

​26

​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​29. aug 2022

Nedlæggelse af 9 medicinske senge på Glostrup Hospital

​Se budgetspørgs​mål fra Christoffer Buster Reinhardt (C) og læs administrationens svar​

​25

​Sofie de Bretteville Olsen (A)
​29. aug 2022

​​​​Overflytning af fødende fra privat klinik til offentlig fødegang

Se budgetspørgsmål fra Sofie Bretteville Olsen (A) og læs administrationens svar

​24

​Christoffer Buster Reinhardt og Line Ervolder (C)
​29. aug 2022

Jordoprensning

Se budgetspørgsmål fra Christoffer Buster Reinhardt  (C) og læs administrationens svar

​23

​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​29. aug 2022

Regional senfølgeindsats

Se budgetspørgsmål fra Christoffer Buster Reinhardt (C) og læs administrationens svar

​22
​​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​29. aug 2022

​Lange ventetider

Se budgetspørgsmål fra Christoffer Buster Reinhardt (C) og læs administrationens ​svar 

​21
​Karin Friis Bach (B)
​28. aug 2022

Administrative besparelser

Se budgetspørgsmål fra Karin Friis Bach (B) og læs administrationens svar​

​20

Karin Friis Bach (B)​​28. aug 2022

​Ventetid på Center for Komplekse Symptomer

Se budgetspørgsmål fra Karin Friis Bach (B) og læs administrationens svar

​19

​Karin Friis Bach (B)
​28. aug 2022 

​Fastholdelse og rekruttering

Se budgetspørgsmål fra Karin Friis Bach (B) og læs administrationens svar

​18

​KarinFriis Bach (B)
​28. aug 2022

Spørgsmål nr. 18 er trukket tilbage af Karin Friis Bach (B) den 1. sep 2022

​​Teleslynger

Flere hørehæmmede oplever, når de skal til undersøgelse eller behandling på regionens hospitaler, at det ikke altid er muligt at få den nødvendige tekniske hjælp, så de kan høre, hvad personalet siger til dem. Det kan derfor være tvivlsomt om der leves op til kravet om at regionen skal sikre tilgængelighed af de sundhedsydelser, der udbydes. Nogle undersøgelsesrum er fx udstyret med teleslyngeanlæg, men det er langtfra alle.

Jeg vil gerne høre administrationens vurdering af, hvor stort dette problem er?

Det er muligt at købe bærbare teleslyngeanlæg, som kan udlånes til hørehæmmede patienter på hospitalerne, fx ved udlevering i receptionen på den afdeling, som patienten kommer på.

Jeg vil gerne høre, hvad prisen på et sådant bærbart teleslyngeanlæg er, samt administrationens vurdering af denne løsning, et skøn over, hvor mange anlæg der kunne være brug for og evt. andre mulige løsninger, der kan anbefales?

​17

​Karin Friis Bach (B)
Fødestuer på Hvidovre Hospital

Se budgetspørgsmål fra Karin Friis Bach (B) og læs administrationens svar

​16

​Anja Rosengren (F)
​28. aug 2022

​Hjemmefødsler og regionalt jordemoderledet fødeklinik

​Se budgetspørgsmål fra Anja Rosengren (F) og læs administrationens svar

15​

​Anja Rosengren (F)
​28. aug 2022

​Hospicepladser vs. udekørende palliativt team

Se budgetspørgsmål fra Anja Rosengren (F) og læs administrationens svar

​14

​Marianne Frederik (Ø)
​28. aug 2022
Udgifter til Movia​​

Se budgetspørgsmål fra Marianne Frederik (Ø) og læs administrationens svar

​13
​Tormod Olsen (Ø)
​26. aug 2022

Midler til omprioritering ved ”grønthøster” metoden​​​​

Se budgetspørgsmål fra Tormod Olsen (Ø) og læs svaret fra administrationen

​12

​Tormod Olsen (Ø)
​26.aug 2022

Nedlagte vakante stillinger​​

Se budgetspørgsmål fra Tormod Olsen (Ø) og læs administrationens svar

​11

​Tormod Olsen (Ø)
​26. aug 2022

Lokale buffere på hospitalerne​

Se budgetspørgsmål fra Tormod Olsen (Ø) og læs administrationens svar

10​

​Tormod Olsen (Ø)
​26. aug 2022

Afklaring om forudsætning om tilførelse af midler til psykiatrien​​​

Se budgetspørgsmål fra Tormod Olsen (Ø) og læs administrationens svar​

​09
​Tormod Olsen (Ø)
​26. aug 2022

​Mindreforbruget for de sidste 5 år

Se budgetspørgsmål fra Tormod Olsen (Ø) og læs administrationens svar

08​

Tormod Olsen (Ø)​​26. aug 2022

Omkostninger ved udskydelse af byggeriet af børneriget

Se budgetspørgsmål fra Tormod Olsen (Ø) og læs administationens svar

​07
​Susanne Due Kristensen (A)
​24. aug 2022

Finanslovsmidler til psykiatriområdet​

Se budgetspørgsmål fra Susanne D​​ue Kristensen (A)
og læs administrationens svar​​​

​06
​Anja Rosengren (F)
​23. aug 2022

​Uforbrugte midler til forureningsoprensning

Se Anja Rosengrens (F) budgetspørgsmål og læs administrationens svar

05​

​​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​22. aug 2022

Om samarbejdet med PPR og psykiatrien

Se budgetspørgsmål fra Christoffer Buster Reinhardt og læs administrationens svar

​04
​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​22. aug 2022
​Omprioriteringer i psykiatrien.

Se budgetspørgsmål fra Christoffer Buster Reinhardt (C) og læs administrationens svar

​03

​Peter Westermann (F)
​19. aug 2022

Besparelser i psykiatrien

Læs budgetspørgsmål fra Peter Westermann (F) og se administrationens svar

Intern nyhed ​  ​

​02


​Jacob Rosenberg (C)
18. aug 2022​ ​Daginstitutioner på hospitalsmatrikler i Region Hovedstaden.

Læs budgetspørgsmål fra Jacob Rosenberg (C) og se administrationens svar​

01

Christoffer Buster
Reinhardt, Helle Bonnesen,
Magnus Von Dreiager (C)​​

17. aug 2022​

Der ønskes en oversigt over samtlige af regionens bus- og lokaltogslinjer med opgjort tilskudsbehov, passagertal og tilskudsbehov pr. passager.​​

Læs budgetspørgsmål fra Christoffer Buster Reinhardt, Helle Bonnesen og Magnus Von Dreiager (C) og se administrationens svar​
Redaktør