Direktørlønninger i Region Hovedstaden

​Her offentliggør Region Hovedstaden den aktuelle løn til direktører på hospitaler og i virksomheder, koncernledelse, koncerncentre.

​Løn til direktører på Region Hovedstadens hospitaler og i virksomheder, koncernledelse samt koncerncentre.

Løn per 1. november 2021. Lønnen er angivet uden pension. 

Titel Hospital / Virksomhed Navn Månedsløn Årsløn
RegionsdirektørRegion HovedstadenJens Gordon Clausen
         162.910
 1.954.920
KoncerndirektørRegion HovedstadenDorthe Crüger           142.167

 1.706.004

​Koncerndirektør 
​Region Hovedstaden
​Anne Skriver Andersen
141.709​1.700.508​
Direktør
Amager Hvidovre HospitalBirgitte Rav Degenkolv          123.170
1.478.040

DirektørBispebjerg Frederiksberg 
Hospital
Kristian Antonsen
          119.139
1.429.668
Direktør
Bornholms HospitalAnnemarie Hvidberg Hellebek             97.301
1.167.617

DirektørDen Sociale VirksomhedSøren Torpegaard Bech             86.488
1.037.856

DirektørHerlev Gentofte HospitalAnne Jastrup Okkels
132.249
1.586.988

DirektørNordsjællands HospitalBente Ourø Rørth          119.134
1.429.608

DirektørRegion Hovedstadens AkutberedskabFreddy Lippert          111.107
1.333.284
SygehusapotekerRegion Hovedstadens ApotekLars Aage Nielsen            91.181
1.094.172
DirektørRegion Hovedstadens PsykiatriMartin Lund           107.794
  1.293.528
DirektørRigshospitaletPer Christiansen           138.315
  1.659.780
Direktør
Center for EjendommeMogens Kornbo
             114.844
  1.378.128
DirektørCenter for HR og Uddannelse
Kirstine Vestergård Nielsen
             94.274
  1.131.288
DirektørCenter for It, Medico og TelefoniTorben Zilstorff Dalgaard           114.844
  1.378.128
Direktør
Center for Politik og KommunikationMarie Kruse             85.609
  1.027.308
Konst. direktørCenter for Regional UdviklingMads Monrad Hansen
             79.056
  948.672

DirektørCenter for SundhedCharlotte Hosbond
             94.274

  1.131.288
DirektørCenter for ØkonomiJens Buch Nielsen             93.246
  1.118.952

Ansættelsesformer

Direktører i Region Hovedstaden kan være ansat på overenskomst, på kontrakt eller på åremål.

Overenskomst- eller kontraktansættelse

Som hovedregel anvender regionen almindelig overenskomstansættelse eller ansættelse på kontraktvilkår (tidsubegrænset).

Åremål uden tilbagegang

Åremålsansættelse uden tilbagegangsstilling kan i Region Hovedstaden kun anvendes for regionsdirektørstillingen.

Åremål med tilbagegang

Åremålsansættelse med tilbagegangsstilling kan anvendes på følgende områder:

 • Ledende overlæger
 • Klinikchefer i Psykiatrien
 • Vicedirektører med lægefaglig baggrund på hospitaler og virksomheder

Rammer

Rammerne for chefers løn og ansættelsesforhold er blandt andet:

 • Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden
 • Aftale for chefer, RLTN
 • Aftale for lægelige chefer, RLTN
 • Lederoverenskomst SHK, RLTN
 • Rammeaftale om kontraktansættelse, RLTN
 • Vejledning - rammeaftale om kontraktansættelse, RLTN
 • Rammeaftale om åremålsansættelse, RLTN
 • Rigsrevisionens instrukser omkring fortolkning af aftaler, rammeaftaler mv.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til chefløn i Region Hovedstaden er du velkommen til at sende en mail med dit spørgsmål til Center for HR og Uddannelse på mailadressen center-for-hr@regionh.dk 

Redaktør