Film om regionen

​Regionen løser opgaver inden for en række områder. Nedenfor kan du se web-tv om blandt andet politik, sundhed og miljø.

Se, hvad regionen l​​aver​

(03:15 min)


Borgerne​​ med på råd

(01:59 min)


Landets​​ største sundhedsvæsen

(02:30 min)​​

Lettere da​​gligdag for handicappede​​​ 

​(02:00 min)


Ryd​​der op efter fortidens synder 

(01:56 min.)


Det skal være​ nemt at komme frem og tilbage 

(01:41 min.)


Resumé af videoen ”Det skal være nemt at komme frem og tilbage”

Videoen fortæller, at det skal være nemt for borgerne at komme rundt mellem hjem, arbejdsplads og fritidsaktiviteter.

Det skal være nemt at komme ind og ud af regionen, og der skal ske en væsentlig forbedring af den offentlige transport.

Regionen og en række af kommunerne i regionen peger på, at der skal ske en udbygning af metro og S-tog. Og det er besluttet, at der skal laves en letbane langs Ring 3 fra Ishøj til Lyngby.

Bedre trafikforbindelser er også vigtige for, at regionen kan klare sig i konkurrencen med andre europæiske storbyer. Forbindelserne til og fra udlandet skal være i top for at tiltrække internationale investeringer, turisme og videnarbejdere.

Regionen arbejder på flere flyforbindelser fra Københavns Lufthavn til destinationer, som er vigtige for dansk erhvervsliv og turismen.

Med en fast Femernforbindelse bliver Region Hovedstaden knudepunkt mellem Skandinavien og det øvrige Europa. Regionen er derfor indstillet på at koble sig på de europæiske højhastighedstog. 

Og så skal en motorvejsforbindelse mellem Femern, Høje Taastrup og Helsingør bane vej for en ny fast Øresundsforbindelse mellem Helsingør og Helsinborg.

Der skal være flere cyklister og bedre forhold for cyklisterne, fx i form af supercykelstier.

Region Hovedstaden er også i front, når det gælder udvikling af miljøvenlig transport. Regionen medvirker i test elbiler og bruger elbiler i den daglige transport. Og der er ladestandere på alle regionens hospitaler.


Fra bioteknologi til turisme​ 

(01:47 min.)


Resumé af videoen "Fra bioteknologi til turisme"

Videoen fortæller, at Region Hovedstaden både støtter bioteknologi, turisme og erhvervskongresser for at skabe vækst og udvikling. 

Forskerparken COBIS huser et stort antal bioteknologiske virksomheder, der beskæftiger sig med forskning på internationalt plan.

Administrerende direktør i COBIS, Morten Mølgaard Jensen, fortæller, at man kan skabe arbejdspladser, vækst og velfærd ved at samle en masse virksomheder i eet hus. Og at det kan medvirke til, at omverdenen får øje på regionen som et interessant sted at placere sig.

Erhvervsudviklingen koordineres i Vækstforum, hvor der sidder repræsentanter for erhvervslivet, forsknings- og uddannelsessteder, kommuner og regionsrådet. 

COBIS støttes i form af underskudsgaranti. Morten Mølgaard Jensen peger på, at regionen fx kan henvise til COBIS, hvis man har en god erhvervsidé. Og at COBIS kan hjælpe med at vurdere, om en idé er god nok som fundament for at lave en virksomhed.

Regionen støtter også Wonderful Copenhagen, som arbejder med turisme og udvikling af Region Hovedstaden som et sted for internationale kongresser.


Forskning ​i topklasse​

(01​:57 min)


Resumé af videoen ”Forskning i topklasse”

Videoen fortæller, at behandling på et hospital i Region Hovedstaden ofte er et resultat af den nyeste forskning. 

Region Hovedstaden er hjemsted for forskningsmiljøer på højt internationalt niveau, som er med til at skabe nye og banebrydende behandlinger.

Professor Kjeld Schmiegelow fra BørneUngeKlikikken på Rigshospitalet fortæller, at det fx er et mål at løfte helbredelsesraterne for børnelæukemi hos voksne ”fra 40 til måske 80 procent”. 

En fordel ved forskning på et hospital er, at det sker tæt på klinikkerne og ofte med inddragelse af patienter.

Parkinsonpatient Steffen Stello deltager i et forskningsprojekt. Han håber, det fører til øget viden om Parkinson og behandling af sygdommen.

Hvert år uddeler regionen prisen Global Excellence for at hædre banebrydende forskningsresultater. Forskningschef og professor dr. med. Hartvig Siebner fra Amager og Hvidovre Hospital er glad for, at regionen på den måde anerkender og fejrer forskningen.

Regionen har også forskningssamarbejder udenfor Danmark, fx med Region Skåne. Det bliver gjort synligt ved hjælp af den fælles pris, Öresund Award.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp (A) udtaler, at regionen gerne vil have flere til at ”tænke ud af boksen”, så patienterne kan få den bedst mulige behandling.
Redaktør