Arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljøpolitikken tager fat på de store personalemæssige udfordringer i regionen. Politikken skal være med til at sikre, at regionen kan tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere.​

​​​​​​​​​​​

Arbejdsmiljøpolitikken er første skridt til at sikre et godt arbejdsmiljø for regionens ansatte - lige fra sygeplejerske, portør, læge, sekretær, socialrådgiver, kantinemedarbejder til fuldmægtige. Politikken beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstaden 


Region Hovedstadens arbejdsmiljøindsats hviler på

  • Ansvar
  • En synlig og systematisk indsats
  • Dialog
  • Engagement
  • Videndeling
  • Forbedring/udvikling

Overordnede fælles indsatsområder

Arbejdsmiljøindsatsen skal indføres via et årshjul, hvor elementerne er at fastlægge overordnede fælles indsatsområder, udmønte indsatsområder på virksomhedsniveau og en årsberetning i regionens MED-organisation.

Redaktør