Forsikringspolitik

Region Hovedstadens forsikrings- og risikostyringspolitik​

​​

Region Hovedstaden har et forsikringsprogram, der bygger på sikring frem for forsikring. 

Selvforsikret

Region Hovedstaden er selvforsikret med undtagelse af katastrofedækning på følgende områder: 

 • Arbejdsulykke med katastrofedækning
 • Erhvervs- og produktansvar-  med katastrofedækning

Og at regionen forsikrer sig som følger:

 • Bygning, entreprise og løsøreforsikring for hospitaler
 • Bygning, entreprise og løsøreforsikring for institutioner
 • Motorkøretøjsforsikring
 • Rejseforsikring
 • Kollektiv ulykkesforsikring
 • Erhvervs- og produktansvarsforsikring for udvalgte institutioner
 • Bestyrelsesansvarsforsikring

På arbejdsulykkesområdet og ansvarsområdet har Region Hovedstaden en administrationsordning med mæglerfirmaet Willis.

Patienterstatning

Hvis du har fået en skade i forbindelse med en undersøgelse, behandling eller et lægemiddel, kan du anmelde den til Patienterstatningen med henblik på at få erstatning. 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Patienterstatningsteamet i Enhed for Sundhedsjura 
E-mail: patienterstatning.center-for-sundhed@regionh.dk 
Telefon +45 20 23 90 01.

Ansvar

De enkelte institutioner / virksomheder er i samarbejde med Center for Økonomi ansvarlige for:

 • At der tegnes forsikringer i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier
 • At forsikringsdækningen løbende overvejes
 • At institutionerne / virksomhederne registrerer alle ændringer, der har betydning for forsikringsdækningen m.v. og videregiver disse oplysninger til Center for Økonomi
 • At den enkelte institution / virksomhed ved hastende ændringer derudover giver mægler eller det relevante forsikringsselskab besked.

Risikostyring​​

​Region Hovedstaden har ligeledes besluttet at prioritere det forebyggende arbejde  (risikostyring) i regionen højt.

Der er derfor afsat et større beløb pr. år i en risikostyrings-pulje, som administreres af regionens Forsikrings- og Risikostyringsgruppe.

Både af menneskelige hensyn og af hensyn til økonomien er der indført en procedure for risikostyring, dvs. forebyggelse af skader. Det gælder alle typer af skader lige fra arbejdsskader til tyveri.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål i øvrigt, er du meget velkommen til at sende en e-mail til
Center for Økonomi, Finans: Finans.center-for-oekonomi@regionh.dk


Redaktør