Indkøbspolitik

Mest mulig sundhed for pengene er titlen på Region Hovedstadens indkøbspolitik, som Regionsrådet vedtog 14. maj 2019. Politikken gælder al indkøbsaktivitet i regionen, og understøtter regionens vision.

Det store udgiftspres i sundhedsvæsenet udfordrer Region Hovedstadens vision. Befolkningen i regionen vokser, og der bliver flere kronikere og ældre dag for dag. Der er brug for flere læger og sygeplejersker ude på klinikerne, så vi kan møde udfordringerne. Hvordan håndterer vi en presset økonomi, samtidigt med at vi fastholder den høje kvalitet i behandlingen, som vi er stolte af i regionen?

Fire pejlemærker sætter retningen for regionens indkøb

Region Hovedstadens indkøbspolitik understøtter regionens vision og møder udfordringerne gennem fire pejlemærker:

  • Effektive indkøb
  • Tæt samarbejde med klinik og patienter
  • Innovative indkøb og strategiske partnerskaber
  • Samfundsansvar, etik og bæredygtighed.


Under overskriften ’Mest mulig sundhed for pengene’ sætter indkøbspolitikken rammen for, at regionens indkøb hver eneste dag bidrager til det størst mulige økonomiske råderum og mest mulig værdi på hospitalerne – alt sammen til gavn for patienterne.

Etisk kodeks ved kommunikationsydelser

Region Hovedstaden arbejder ud over indkøbspolitikken også efter et etisk kodeks. Kodekset gælder kommunikationsydelser leveret af Public Affairs- og Public Relations-branchen, og det understøtter demokrati, transparens, ytringsfrihed og den fri konkurrence.

Se etisk kodeks for særlige kommunikationsydelser

Redaktør