​​​​

Lønpolitik

Regionens lønpolitik er en naturlig og integreret del af personalepolitikken. Regionsrådet fastlægger den overordnede økonomiske ramme for lønbudgetterne, mens lønforhandlingerne forgår lokalt i en åben og dialogbaseret forhandlingskultur.

Å​​ben forhandlingskultur

Løndannelsen skal være præget af åbenhed og dialog og medvirke til at sikre en hensigtsmæssig lønudvikling i regionen. Lønoplysninger og øvrige relevante informationer skal stilles til rådighed for forhandlingsparterne. For at understøtte en åben og dialogbaseret forhandlingskultur skal der på de enkelte virksomheder beskrives spilleregler for forhandlingsprocessen. Der skal årligt gennemføres lønpolitiske drøftelser i MED-regi.

Skriftlige​ aftaler og begrundelser

Løn og jobbets øvrige vilkår skal vurderes som en helhed, og skal svare til jobbets indhold, den ansattes kompetencer, ansvar, arbejdsopgaver og indsats/resultater. Aftaler om løntillæg skal være skriftlige og indeholde en klar og tydelig begrundelse.

Lokal​​ lønpolitik for virksomhederne

Region Hovedstadens hospitaler/virksomheder skal sikre, at lønpolitikken på den enkelte virksomhed er i overensstemmelse med denne "rammebeskrivelse", og til dette formål udarbejder hospitalerne/virksomhederne derfor deres egen lokale lønpolitik.  

Redaktør