​​​​​​​​​​​

Personalepolitik

Attraktive arbejdspladser, arbejdsglæde og høj faglig kvalitet er nogle af de ambitiøse ord i den fælles personalepolitik for hele Region Hovedstaden.
    Personalepolitikken fremhæver fire temaer, som skal bidrage til, at vi kan opfylde den personalepolitiske vision og nå regionens mål.
Hent Region Hovedstadens personalepolitik 

Personalepolitikkens fire temaer

  • Ledelse og samarbejde​
  • Udvikling og læring
  • Det sunde arbejdsliv
  • Ansættelsesvilkår

Personalepolitikken er en overordnet politik for Region Hovedstaden. Region Hovedstadens virksomheder skal derfor sikre, at den lokale personalepolitik på den enkelte virksomhed er i overensstemmelse hermed. Udmøntning af regionens personalepolitik indebærer, at virksomhederne udarbejder egen lokal politik eller de relevante delpolitikker.

 

Redaktør