Styringsredskaber

De overordnede visioner og værdier udmøntes bl.a. gennem følgende fire konkrete styringsredskaber.

De fire forskellig styringsredskaber virker på forskellige niveauer i forhold til de forskellige dele af regionens organisation og målgrupper:

Borgerrettet servicestrategi

Der udarbejdes og vedtages en borgerrettet servicestrategi, som regionsrådet er forpligtet til at udarbejde en gang i hver valgperiode.

Strategien beskriver kort overfor regionens borgere, hvilke særlige indsatsområder og konkrete mål vi har for den service, regionen tilbyder.

Servicestrategien indeholder desuden en udbudspolitik.

Medarbejderrettet strategi

Der arbejdes årligt med en medarbejderrettet strategi.

Strategien udarbejdes i dialog med MED-systemet og beskriver de overordnede indsatsområder, der prioriteres i forhold til medarbejdersituationen i regionen.

Årshjul

​For regionsrådet udarbejdes et politisk årshjul for koncerndirektionens afrapportering til regionsrådet af politikker, strategier mv., også på virksomheds/hospitalsniveau.

Dialogaftaler

Mellem regionens virksomheder og koncerndirektionen indgås dialogbaserede aftaler.

De dialogbaserede aftaler indgås årligt og er strategiske aftaler, der indeholder virksomhedernes konkrete tiltag til implementering af indsatsområder.

Redaktør