Værdier for Region Hovedstaden

Værdierne beskriver, hvordan regionen vil arbejde, imens vi løser opgaverne på vejen mod målet.

Tillid

 • Mindre hierarki og mere netværk
 • Mindre kontrol
 • Entydigt ansvar med rådgivende processer

Åbenhed

 • Gennemskuelighed
 • Feedback og kritik
 • Personligt kald

Helhedssyn

 • Klare mål og rammer
 • Sammenhæng for borger og patient
 • Ansvar for helheden

Professionalisme 

 • Tværfaglighed
 • Kvalitet
 • Høje fælles faglige standarder


Redaktør