Støtte til patientinddragelse

I Center for Patientinddragelse arbejder vi for at understøtte god praksis for patientinddragelse på tværs af Region Hovedstadens hospitaler ved at styrke læring og videndeling på området.

CPI arbejder med systematisk inddragelse af patienter og pårørende

I Center for Patientinddragelse (CPI) tror vi på, at patienter og pårørendes behov og livssituation skal inddrages systematisk, for at sikre, at behandlingen kommer mest muligt til gavn for den enkelte. Derfor har vi i CPI nedsat et rådgivningsteam (CPI Rådgvning), som har til formål at styrke arbejdet med patientinddragelse på Region Hovedstadens hospitaler.

Læs mere om CPIs forståelse af patientinddragelse

Læs mere om CPIs vision og mission

Ønsker du hjælp til og rådgivning om patientinddragelse?

CPI leverer i et vist omfang gratis implementeringsstøtte, starthjælp og rådgivning til kliniknært arbejde med og indsatser om patientinddragelse på Region Hovedstadens hospitaler. 

CPI arbejder ud fra et grundprincip om, at hospitalerne selv bliver klædt på til at drive arbejdet med at sikre, at patienter og pårørende systematisk inddrages som en integreret del af den kliniske hverdag.

Hvad kan CPI hjælpe med?

Støtte, hjælp og rådgivning om kliniknær patientinddragelse fra Rejseholdet kan fx være at gennemføre feedbackmøder, kortlægge og re-designe patientforløb, hjælp til at bruge data om patientoplevet kvalitet i dagligdagen, procesledelse og hjælp til at monitere proces- og effektmål.

Kontakt os hvis du vil vide mere

Vil du vide mere om, hvad vi kan tilbyde, og hvordan vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os.

Center for Patientinddragelse
Mail: cpi@regionh.dk
Telefon: 38 64 99 66 (telefontid: 9.00-13.00)

Redaktør