CPI tilbyder

Center for Patientinddragelse ønsker at styrke læring om og videndeling af god praksis for patientinddragelse på tværs af Region Hovedstadens hospitaler. CPI leverer desuden evalueringer og brugerundersøgelser til opdragsgivere inden- og udenfor Region Hovedstaden. 

 Seneste udgivelser