CPI tilbyder

Center for Patientinddragelses rejsehold skal styrke læring om og videndeling af god praksis for patientinddragelse på tværs af Region Hovedstadens hospitaler. CPI leverer desuden evalueringer og brugerundersøgelser til opdragsgivere inden- og udenfor Region Hovedstaden. 

 Seneste udgivelser