Fremtidens LUP

Fra december 2021 vil den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) understøtte kvalitetsarbejdet i den enkelte afdeling endnu bedre. Det sker med månedlige resultater og mulighed for lokalt tilpassede spørgsmål.

LUP er under udvikling, og konceptet bliver derfor gradvist ændret frem mod slutningen af 2021. I Fremtidens LUP får afdelingerne hver måned tidstro data på patienternes oplevelser.

 


Få LUP-resultater hver måned allerede i 2021

Fra januar 2020 gennemfører Center for Patientinddragelse (CPI) en pilotundersøgelse, som forbereder Fremtidens LUP med løbende målinger. Alle afdelinger, der deltager i LUP 2020, har mulighed for at være med i piloten og få data på patienternes oplevelser hver måned.


Fire facts om Fremtidens LUP

1. LUP-data hver måned

I Fremtidens LUP får regioner, hospitaler og afdelinger resultater på patienternes oplevelser hver måned i stedet for én gang årligt. Det giver løbende, tidstro data på den patientoplevede kvalitet til forbedringsarbejdet.

2. Mulighed for lokale spørgsmål

Fremtidens LUP består af en kerne af 10-13 nationale nøglespørgsmål. Som noget nyt vil regioner, hospitaler og afdelinger kunne vælge lokale spørgsmål, der måler på lige netop den del af patienternes oplevelser, de lokalt arbejder med at forbedre. De lokale spørgsmål bliver valgt fra et katalog over testede og godkendte spørgsmål.

3. Fortsat årlig status på patientoplevelser

Også fremover vil LUP én gang årligt identificere forskelle og udvikling i patientoplevelser over tid – nationalt og på tværs af regioner og hospitaler.

4. Gradvis overgang til Fremtidens LUP

Fremtidens LUP med løbende målinger er fuldt implementeret i slutningen af 2021. Inden da bliver LUP 2020 og 2021 afviklet som normalt. Mellem LUP 2020 og LUP 2021 gennemfører CPI en pilotundersøgelse på løbende målinger, som alle afdelinger kan deltage i. 

Vil du vide mere om Fremtidens LUP?

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte CPI på mail: lup-kopa@regionh.dk 


Redaktør