Løbende målinger fra LUP 2022

Fra 2022 vil den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) understøtte kvalitetsarbejdet i den enkelte afdeling endnu bedre. Det sker med månedlige resultater og mulighed for lokalt tilpassede spørgsmål.

LUP er under udvikling, og konceptet bliver derfor gradvist ændret frem mod slutningen af 2021. Fra LUP 2022 får afdelingerne hver måned tidstro data om patienternes oplevelser.

Godt at vide om LUP fra 2022 

Tre facts om LUP 2022

1. LUP-data hver måned

Fra LUP 2022 får regioner, hospitaler og afdelinger resultater på patienternes oplevelser hver måned i stedet for én gang årligt. Det giver løbende, tidstro data på den patientoplevede kvalitet til forbedringsarbejdet.

2. Mulighed for lokale spørgsmål

Fremtidens LUP består af en kerne af 10-13 nationale nøglespørgsmål. Som noget nyt vil regioner, hospitaler og afdelinger kunne vælge lokale spørgsmål, der måler på lige netop den del af patienternes oplevelser, de lokalt arbejder med at forbedre. De lokale spørgsmål bliver valgt fra et katalog over testede og godkendte spørgsmål.

3. Fortsat årlig status på patientoplevelser

Også fremover vil LUP én gang årligt identificere forskelle og udvikling i patientoplevelser over tid – nationalt og på tværs af regioner og hospitaler.

Vil du vide mere om Fremtidens LUP?

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte CPI på mail: lup-cpi@regionh.dk


Redaktør