Om LUP

​Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er et redskab til udvikling af den patientoplevede kvalitet. LUP gennemføres på vegne af de fem regioner i Danmark. På siderne her kan du læse mere om undersøgelsen.