Om LUP Somatik

​I Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP Somatik) spørger CPI til patienters oplevelser i forbindelse med deres besøg på landets hospitaler.

LUP Somatik giver systematisk viden om patientperspektivet

CPI har siden år 2000 gennemført den årlige spørgeskemaundersøgelse LUP på vegne af de fem regioner i Danmark.

Undersøgelsens resultater giver systematisk viden om patienters oplevelser under deres besøg på landets hospitaler.

Resultaterne fra LUP bruges til at få en pejling på de indsatsområder, der er behov for at arbejde videre med for at forbedre kvaliteten til gavn for kommende patienter.

Læs om hvordan LUP kan bruges til kvalitetsudvikling

Ambulante og indlagte somatiske patienter er med i spørgeskemaundersøgelsen

Spørgeskemaundersøgelsen i LUP Somatik inkluderer ambulante og indlagte patienter, der har været i behandling på landets hospitaler i august til oktober.

>Læs mere om inklusionskriterierne i faktarapporten for LUP Somatik 2018 [link] Bør inklusionskriterierne ikke være på en side?.

Over 250.000 patienter får et spørgeskema fra LUP

CPI udsender et spørgeskema fra LUP til op mod 250.000 patienter fra landets hospitaler. Der er et spørgeskema for hver af de tre målgrupper i undersøgelsen.

> Download spørgeskema til planlagt indlagte patienter (pdf)
> Download spørgeskema til akut indlagte patienter (pdf)
> Download spørgeskema til ambulante patienter (pdf)

Spørgeskemaet i LUP indeholder fx spørgsmål om:

  • Modtagelse
  • Undersøgelse og behandling
  • Information og patientinddragelse
  • Smertelindring
  • Praktiske forhold
  • Udskrivelse
 >LINK TIL DE SENESTE 3 FAKTARAPPORTER??(ikke to steder - se ovenfor)

Resultaterne af LUP bliver offentliggjort i uge 11

CPI sender spørgeskemaerne fra LUP Somatik ud til patienterne i løbet af efteråret, og resultaterne bliver offentliggjort i foråret:

  • August til oktober: Patienter inkluderes i undersøgelsen
  • Uge 8: Afdelinger, hospitaler og regioner modtager egne resultater
  • Uge 11: Den nationale rapport offentliggøres sammen med resultaterne fra de enkelte afdelinger, hospitaler og regioner
>MULIGHED FOR AT DOWNLOADE DE TRE SENESTE RAPPORTER??

Kontakt os
Vil du vide mere, så kontakt specialkonsulent Pernille Vang Sørensen, tlf. 38 66 99 57 eller e-mail pernille.vang.soerensen@regionh.dk
Redaktør