​​​​​​

LUP 2020 resultater

​Mere end 145.000 patienter og fødende kvinder har deltaget i LUP 2020. Her på siden finder du resultaterne for LUP 2020 på landsplan samt for de enkelte regioner, hospitaler og afdelinger. 

Mere end 145.000 patienter og fødende kvinder har givet feedback på de oplevelser, de har haft i forbindelse med et besøg på landets hospitaler i efteråret 2020.

LUP 2020 består af tre delundersøgelser (LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende), der tilsammen rummer seks patienttyper. 

National afrapportering

Den nationale afrapportering består af one-pagere, oversigtsfigurer og bilagstabeller. 

One-pagerne beskriver de nationale tendenser, hvilke forhold patienterne er mest og mindst tilfredse med samt forskelle mellem regionerne. Der findes én one-pager for hver delundersøgelse, hhv. LUP Somatik, LUP Fødende og LUP Akutmodtagelse. 

LUP Somatik 2020 - Nationale resultater (one-pager)

LUP Fødende 2020 - Nationale resultater (one-pager)

LUP Akutmodtagelse 2020 - Nationale resultater (one-pager)

Oversigtsfigurerne viser svarfordeling og gennemsnitsscorer på samtlige spørgsmål. Materialet indeholder også en særskilt figur med en optælling af regionernes placering over eller under landsresultatet (benchmark-materiale).

Der findes en figursamling for hver patienttype.

LUP Somatik 2020:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fanePlanlagt indlagte patienter

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneAkut indlagte patienter

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fanePlanlagt ambulante patienter


LUP Fødende 2020:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneFødende kvinder


LUP Akutmodtagelse 2020:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneAkut ambulante patienter (Akutmodtagelser)

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneAkut ambulante patienter (Akutklinikker)Bilagstabellerne indeholder resultater for samtlige spørgsmål og for alle afrapporteringsniveauer (land, region, hospital og afdeling). Excel-arkene indeholder ét faneblad pr. spørgsmål. 

Resultaterne består af gennemsnitsscoren og om denne ligger over eller under landsgennemsnittet, samt  svarfordelingen og antal svar i de forskellige svarkategorier. 

Der findes en bilagstabel for hver patienttype.

LUP Somatik 2020:

Bilagstabel for planlagt indlagte patienter

Bilagstabel for akut indlagte patienter

Bilagstabel for planlagt ambulante patienter

LUP Fødende 2020:

Bilagstabel for fødende kvinder

LUP Akutmodtagelse 2020:

Bilagstabel for akut ambulante patienter (Akutmodtagelser)
 Bilagstabel for akut ambulante patienter (Akutklinikker)​Her finder du svarprocenter for alle afrapporteringsniveauer (land, region, hospital og afdeling). Der findes en rapport med svarprocenter for hver patienttype.

LUP Somatik 2020:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSvarprocenter blandt planlagt indlagte patienter

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSvarprocenter blandt akut indlagte patienter

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSvarprocenter blandt planlagt ambulante patienter

LUP Fødende 2020:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSvarprocenter blandt fødende kvinder

LUP Akutmodtagelse 2020:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSvarprocenter blandt akut ambulante patienter (Akutmodtagelser)

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSvarprocenter blandt akut ambulante patienter (Akutklinikker)
Resultater for regioner, hospitaler og afdelinger

Her kan du finde de resultater for LUP 2020, som de enkelte regioner, hospitaler og afdelinger fik tilsendt i uge 8. 

  
  
Mappe: Adeas SkodsborgAdeas Skodsborg
Mappe: Aleris-Hamlet HospitalerAleris-Hamlet Hospitaler
Mappe: Allerød Øre næse halslægeklinik L.MortensenAllerød Øre næse halslægeklinik L.Mortensen
Mappe: Aros PrivathospitalAros Privathospital
Mappe: Børneklinikken AalborgBørneklinikken Aalborg
Mappe: Capio CFR ASCapio CFR AS
Mappe: Cph Privathospital ASCph Privathospital AS
Mappe: CT-Klinikken ASCT-Klinikken AS
Mappe: Dansk GigthospitalDansk Gigthospital
Mappe: Demensudredning Danmark ApsDemensudredning Danmark Aps
Mappe: Endoskopiklinikken Århus ASEndoskopiklinikken Århus AS
Mappe: FiladelfiaFiladelfia
Mappe: Finn NørmarkFinn Nørmark
Mappe: Gigtforeningen - SANOGigtforeningen - SANO
Mappe: Gildhøj PrivathospitalGildhøj Privathospital
Mappe: Hudkræftklinikken.dk AnpartsselskabHudkræftklinikken.dk Anpartsselskab
Mappe: Kæbekirurgisk AftalesygehusKæbekirurgisk Aftalesygehus
Mappe: Københavns Øjen- og SkeleklinikKøbenhavns Øjen- og Skeleklinik
Mappe: Printzlau PrivathospitalPrintzlau Privathospital
Mappe: Privathospitalet KollundPrivathospitalet Kollund
Mappe: Privathospitalet MølholmPrivathospitalet Mølholm
Mappe: PTUPTU
Mappe: Rhinoklinikken ApSRhinoklinikken ApS
Mappe: Scandinavian Eye Center ApSScandinavian Eye Center ApS
Mappe: Sclerosehospitalerne i DanmarkSclerosehospitalerne i Danmark
Mappe: Smerte Team ApsSmerte Team Aps
Mappe: Speciallæge Hans Peter Jacobsen ApsSpeciallæge Hans Peter Jacobsen Aps
Mappe: Speciallæge Jesper Thulesen ApSSpeciallæge Jesper Thulesen ApS
Mappe: Speciallægerne Budolfi Plads 1-3 AalborgSpeciallægerne Budolfi Plads 1-3 Aalborg
Mappe: Øjenlægerne Glostrup CentrumØjenlægerne Glostrup Centrum
Mappe: Øjenlægernes CenterØjenlægernes Center
1. AMB Rapport 2020 (Privathospitaler).pdf1. AMB Rapport 2020 (Privathospitaler)
1. PLAN Rapport 2020 (Privathospitaler).pdf1. PLAN Rapport 2020 (Privathospitaler)
2. AMB Svarfordeling 2020 (Privathospitaler).xlsx2. AMB Svarfordeling 2020 (Privathospitaler)
2. PLAN Svarfordeling 2020 (Privathospitaler).xlsx2. PLAN Svarfordeling 2020 (Privathospitaler)
4. Hospitalernes scorer i forhold til regionen 2020 (Privathospitaler).xlsx4. Hospitalernes scorer i forhold til regionen 2020 (Privathospitaler)

Klik på mapperne for at finde resultater for hospitaler og afdelinger. Du kan klikke dig tilbage ved at bruge browserens tilbageknap eller den blå tilbageknap her på siden.

Her finder du en læsevejledning til de rapporter med resultater, der blev sendt til regioner, hospitaler og afdelinger i uge 8. 

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLæsevejledning til enhedsmaterialet

I læsevejledningen finder du bl.a. en forklaring på rapportnavnene:

- AKMOD_klinik: akut ambulante patienter på akutklinikker
- AKMOD_modtagelse: akut ambulante patienter på akutmodtagelser 
- AKUT: akut indlagte patienter 
- AMB: planlagt ambulante
- FOD: fødende kvinder 
- PLAN: planlagt indlagte patienterSupplerende materiale

Her kan du finde spørgeskemaer og andet supplerende materiale til den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2020 (LUP 2020). 

Faktarapporten indeholder uddybende information om koncept og metode for LUP 2020. Faktarapporten omfatter alle tre delundersøgelser (LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende).

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneFaktarapport LUP Somatik, Akutmodtagelse og Fødende 2020
Yderligere information?

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsens design, metoder, resultater eller andet, er du velkommen til at ringe eller skrive til os.

Telefon: 3864 9966  (telefontid mellem kl. 9:00 og 12:00)
Mail: lup-cpi@regionh.dk


Redaktør