Om LUP 2020

​Efter et års pause i resultaterne fra LUP, gennemføres LUP 2020 som normalt. Som noget nyt offentliggøres alle delundersøgelser samtidig i uge 11, 2021.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) gennemføres årligt på vegne af de 5 regioner. ​

Resultater for LUP 2020

Resultaterne for LUP 2020 ligger nu klar.

Resultaterne for LUP 2020 er opgjort for 3 forskellige delundersøgelser, der tilsammen rummer 6 patienttyper:

  • LUP Somatik 2020 er baseret på svar fra i alt 136.852 planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante patienter, der har haft en kontakt med hospitalsvæsenet i august-oktober 2020.

  • LUP Fødende 2020 er baseret på svar fra 3.143 kvinder, der har født i perioden august-oktober 2020. 

  • LUP Akutmodtagelse 2020 er baseret på svar fra 5.855 patienter, der har besøgt en akutmodtagelse eller akutklinik i den sidste uge af månederne august-oktober 2020.

Ingen temarapporter i 2020

Temarapporterne, der hvert år sætter fokus på relevante emner og giver inspiration til arbejdet med den patientoplevede kvalitet, udkommer ikke i forbindelse med LUP 2020. Udgivelsen af temarapporterne er sat i bero i forbindelse med overgangen til 'Fremtidens LUP'. 

Læs mere om Fremtidens LUP her

Tidsplan for LUP 2020

LUP 2020 er gennemført således:

  • LUP Somatik og LUP Fødende følger den normale tidsplan med inklusion i august- oktober samt udsendelse af spørgeskemaer i september-december.

  • LUP Akutmodtagelse følger en ny tidsplan, der betyder, at inklusionsperioden er de sidste syv dage af hhv. august, september og oktober med efterfølgende udsendelse af spørgeskemaer.

Vi gør klar til LUP 2021

LUP 2021 gennemføres som normalt med inklusion i august-oktober 2021 og offentliggørelse af resultater i uge 11, 2022.


Redaktør