​​​​​​​​​​​​​​​​

LUP 2021 Resultater

Knap 130.000 patienter og fødende kvinder har deltaget i LUP 2021. Her på siden finder du resultaterne for LUP 2021 på landsplan samt for de enkelte regioner, hospitaler og afdelinger. 

I alt ​129.355 patienter og fødende kvinder har givet feedback på de oplevelser, de har haft i forbindelse med et besøg på landets hospitaler i efteråret 2021.

LUP 2021 består af tre delundersøgelser (LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende), der tilsammen rummer 5 patienttyper. 

National afrapportering

Den nationale afrapportering består af one-pagere, oversigtsfigurer og bilagstabeller. 

One-pagerne beskriver de nationale tendenser, hvilke forhold patienterne er mest og mindst tilfredse med samt forskelle mellem regionerne. Der findes én one-pager for hver delundersøgelse, henholdsvis LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og  LUP Fødende.

LUP Somatik 2021 - Nationale resultater (one-pager)

LUP Akutmodtagelse 2021 - Nationale resultater (one-pager)

LUP Fødende 2021 - Nationale resultater (one-pager)


Oversigtsfigurer med svarfordeling og gennemsnit samt regionale benchmark

Oversigtsfigurerne viser svarfordeling og gennemsnitsscorer på samtlige spørgsmål. Materialet indeholder også en særskilt figur med en optælling af regionernes placering over eller under landsresultatet (benchmark-materiale).

Der findes en figursamling for hver patienttype.

LUP Somatik 2021:

Planlagt indlagte patienter

Akut indlagte patienter

Planlagt ambulante patienterBilagstabeller med resultater på lands-, regions-, hospitals- og afdelingsniveau

​Resultaterne i bilagstabellerne består af gennemsnitsscoren på det pågældende spørgsmål, om scoren ligger over eller under landsgennemsnittet samt svarfordeling og antal svar i de forskellige svarkategorier. Excel-arkene indeholder ét faneblad pr. spørgsmål. 

Bilagstabeller for samtlige spørgsmål for hver patienttype

Bilagstabellerne neden for indeholder resultater for samtlige spørgsmål og for alle afrapporteringsniveauer (land, region, hospital og afdeling).

LUP Somatik 2021:

Bilagstabel for planlagt indlagte patienter 2021

Bilagstabel for akut indlagte patienter 2021

Bilagstabel for planlagt ambulante patienter 2021


LUP Akutmodtagelse 2021:​​

Bilagstabel for akut ambulante patienter (akutklinikker) 2021

Bilagstabel for akut ambulante patienter (akutmodtagelser) 2021


Bilagstabeller på nationale nøglespørgsmål for hver delundersøgelse

Bilagstabellerne neden for indeholder resultater på de nationale nøglespørgsmål og kun på lands- og regionsniveau.

​​LUP Somatik (planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante) 2021:

Bilagstabel for LUP Somatik (samlet) 2021

LUP Akutmodtagelse (akutklinikker og akutmodtagelse) 2021:
Bilagstabel for LUP Akutmodtagelse (samlet) 2021

LUP Fødende 2021:

Bilagstabel for LUP Fødende 2021Svarprocenter på lands-, regions-, hospitals- og afdelingsniveau

​​Her finder du svarprocenter for alle afrapporteringsniveauer (land, region, hospital og afdeling). Der findes en rapport med svarprocenter for hver patienttype.

LUP Somatik 2021:

Svarprocenter blandt planlagt indlagte patienter 2021

Svarprocenter blandt akut indlagte patienter 2021

Svarprocenter blandt planlagt ambulante patienter 2021

LUP Akutmodtagelse 2021:​​​

Svarprocenter blandt akut ambulante patienter (akutklinikker) 2021

Svarprocenter blandt akut ambulante patienter (akutmodtagelser) 2021

LUP Fødende 2021:

Svarprocenter blandt fødende kvinder 2021​Resultater for regioner, hospitaler og afdelinger

Her kan du finde de resultater for LUP 2021, som de enkelte regioner, hospitaler og afdelinger fik tilsendt i uge 8.

  
  
Mappe: PrivathospitalerPrivathospitaler
Mappe: Region HovedstadenRegion Hovedstaden
Mappe: Region MidtjyllandRegion Midtjylland
Mappe: Region NordjyllandRegion Nordjylland
Mappe: Region SjællandRegion Sjælland
Mappe: Region SyddanmarkRegion Syddanmark

​​​​Klik på mapperne for at finde resultater for hospitaler og afdelinger. Du kan klikke dig tilbage ved at bruge browserens tilbageknap eller den blå tilbageknap her på siden.


Læsevejledning til rapporter med resultater for regioner, hospitaler og afdelinger

​Her finder du en læsevejledning til de rapporter med resultater, der blev sendt til regioner, hospitaler og afdelinger i uge 8.

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLæsevejledning til enhedsmaterialet

I læsevejledningen finder du bl.a. en forklaring på rapportnavnene:

​- AKMOD_klinik: akut ambulante patienter på akutklinikker
- AKMOD_modtagelse: akut ambulante patienter på akutmodtagelser 
- AKUT: akut indlagte patienter 
- AMB: planlagt ambulante
- FOD: fødende kvinder 
- PLAN: planlagt indlagte patienter​​


​​Supplerende materiale

Her kan du finde spørgeskemaer og andet supplerende materiale til den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2021 (LUP 2021). ​


Faktarapport med information om undersøgelsens koncept og metode

​​​Faktarapporten indeholder uddybende information om koncept og metode for LUP 2021. Faktarapporten omfatter alle tre delundersøgelser (LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende).

Faktarapport for LUP Somatik, Akutmodtagelse og Fødende 2021Spørgeskemaer i LUP 2021

​​Se de forskellige spørgeskemaer, der blev anvendt i LUP 2021.

LUP Somatik 2021:

Spørgeskema om planlagt indlæggelse
Spørgeskema om akut indlæggelse
Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSpørgeskema om planlagt ambulant besøg


LUP Akutmodtagelse 2021:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSpørgeskema om besøg i akutmodtagelse eller akutklinik


LUP Fødende 2021:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSpørgeskema om graviditet, fødsel og barsel
Yderligere information?


Har du spørgsmål til LUP, eller er der materiale, du ikke kan finde?

​​Hvis du har spørgsmål til undersøgelsens design, metoder, resultater eller andet, er du velkommen til at ringe eller skrive til os.

Telefon: 3864 9966  (telefontid mellem kl. 9:00 og 12:00)
Mail: lup-cpi@regionh.dk​

​​

Redaktør