Om LUP 2020

Årets LUP gennemføres som normalt. Som noget nyt offentliggøres alle delundersøgelser samtidig i uge 11, 2021.

Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2020

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) gennemføres årligt på vegne af de 5 regioner. ​

LUP 2020 er gennemført således:

  • LUP Somatik og LUP Fødende følger den normale tidsplan med inklusion i august- oktober samt udsendelse af spørgeskemaer i september-december.

  • LUP Akutmodtagelse følger en ny tidsplan, der betyder, at inklusionsperioden er de sidste syv dage af hhv. august, september og oktober med efterfølgende udsendelse af spørgeskemaer.

Resultater i uge 11

Resultaterne af LUP 2020 bliver offentliggjort på denne hjemmeside i uge 11 2021. Der offentliggøres resultater på lands-, regions-, hospitals- og afdeling/afsnitsniveau for både LUP Somatik, Akutmodtagelse og Fødende.

Ingen temarapporter i 2020

Temarapporterne, der hvert år sætter fokus på relevante emner og giver inspiration til arbejdet med den patientoplevede kvalitet, udkommer ikke i forbindelse med LUP 2020. Udgivelsen af temarapporterne er sat i bero i forbindelse med overgangen til 'Fremtidens LUP'. 

Læs mere om Fremtidens LUP her


Redaktør