Om LUP 2021

​Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2021 gennemføres som normalt. Men ved årsskiftet overgår LUP til at være løbende målinger med afrapportering hver måned.

Patienter fra august-oktober 2021

Patienter der har været indlagt, haft en ambulant besøg eller født et barn i perioden august-oktober modtager måske et spørgeskema om deres oplevelser med hospitalet.

LUP består af 3 forskellige delundersøgelser, der tilsammen rummer 6 patienttyper:

  • LUP Somatik: Planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante patienter, der har haft en kontakt med hospitalsvæsenet i august-oktober 2021.

  • LUP Fødende: Kvinder, der har født i perioden august-oktober 2021. 

  • LUP Akutmodtagelse: Patienter der har besøgt en akutmodtagelse eller akutklinik i den sidste uge af månederne august-oktober 2021.
Resultaterne offentliggøres i uge 11, 2022.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) gennemføres på vegne af de 5 regioner. Redaktør