Inspiration til afdelinger - oversigt over temaer i LUP

De årlige temarapporter indeholder konkret inspiration til arbejdet med den patientoplevede kvalitet på afdelingsniveau. Her kan du se en oversigt over de temaer, der er blevet sat fokus på i LUP Somatik, LUP Fødende og LUP Akutmodtagelse siden 2014.

Årlige temarapporter med inspiration til afdelingerne

Sammen med resultaterne for LUP udgives der hvert år et antal temarapporter, der indeholder ét eller flere temaer, som er relevante for arbejdet med den patientoplevede kvalitet på afdelinger og ambulatorier. 

Temaerne giver et uddybende perspektiv på patienternes oplevelser og konkrete cases inspirerer til, hvordan afdelinger kan arbejde med at forbedre patienternes oplevelser. Hvert år præsenteres nye temaer og cases.

I 2020 og 2021 vil der på grund af overgangen til  LUP som løbende målinger ikke blive udgivet temarapporter.

Læs mere om LUP som løbende målinger​

Temaer: ​LUP Somatik

Tema
Rapport
 • ​Hvad er vigtigt for patienterne?
 • Alternativer til fremmødekonsultation og indlæggelse
Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLUP Somatik 2019
 • Patientansvarlig læge (PAL)
 • Hvordan skaber vi gode patientforløb fra hospital til kommune?
 • Pårørendeinddragelse og -støtte
Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLUP Somatik 2018
 • ​Multisygdom
 • Udskrivelse
 • Delt indlæggelse mellem akutmodtagelse og specialafdeling
Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLUP Somatik 2017
 • Personalekontinuitet
 • Takt og tone
 • De fysiske rammer
​LUP Somatik 2016
 • ​Patientinddragelse
 • Den akut indlagte patient
 • Overgange mellem sygehuse
LUP Somatik 2015
 • ​Patientinddragelse
 • Patientoplevet vurdering af eget helbred
 • Hvordan bliver patienten hørt og set?
LUP Somatik 2014


Temaer: LUP Fødende 

​Tema
​Rapport
 • Fælles beslutningstagen
 • Efterfødselssamtaler
LUP Fødende 2019
 • Telefonrådgivning når fødslen går i gang
 • Akut kejsersnit
​​LUP Fødende 2018
 • Overgang fra hospital til sundhedspleje
 • Fødsels- og forældreforberedelse
​​​LUP Fødende 2017
 • Forberedelse på komplicerede fødselsforløb
 • Tidlig udskrivelse af førstegangsfødende
​​​LUP Fødende 2016
 • Forløbet hos jordemoderen under graviditet
 • Igangsættelse af fødslen
​​​LUP Fødende 2015
 • Partners oplevelser
​​​LUP Fødende 2014


Temaer: LUP Akutmodtagelse

​Tema
​Rapport
 • Hvad er vigtigt for patienterne?
 • Alternativer til fremmødekonsultation og indlæggelse
​LUP Akutmodtagelse 2019
 • ​Hjemsendelse fra Akutmodtagelsen
​​LUP Akutmodtagelse 2018

 • ​Patientinddragelse
​​LUP Akutmodtagelse 2017​​

 • ​Bedre oplevelse af ventetiden
​​LUP Akutmodtagelse 2016
 • ​Smertelindring
​​LUP Akutmodtagelse 2015
 • ​Hvad skriver patienterne om? (Ventetid, personalet, undersøgelse og behandling, ventearealer, velkomst, visitering)
​​LUP Akutmodtagelse 2014


Redaktør