Bliv endnu klogere på patienternes oplevelser

LUP kan pege på områder, der kan forbedres. Men resultaterne fra LUP kan sjældent stå alene. Her på siden kan du få konkrete ideer til, hvordan du med LUP som springbræt kan udfolde den patientoplevede kvalitet yderligere.​

Andre værktøjer til patientinddragelse

Resultaterne fra LUP kan sjældent stå alene. Ofte vil der være behov for at komme tættere på baggrunden for de svar, patienterne har givet, når der skal findes løsninger på de udfordringer, som resultaterne har været med til at udpege. 

Derfor kan det være nødvendigt at inddrage patienternes perspektiv yderligere ved hjælp af andre metoder. Hvilke metoder I kan anvende, og hvordan I konkret kan anvende dem, kan I finde viden om i Patientinddragelsesguiden.dk og i metodebogen ”Spørg Brugerne".

​​Nedenfor er givet et par eksempler.

  • Afholde et feedbackmøde, hvor patienter og evt. pårørende har mulighed for at fortælle om deres oplevelser i forhold til områder, som I ønsker udfoldet.

  • Gå lederrunder, hvor fx en afdelingsleder gennemfører mini-interviews med patienter, der er indlagte eller i ambulant behandling.

  • Afholde individuelle interview eller gruppeinterview med patienter og evt. pårørende, hvor I kan få yderligere og mere dybdegående information om udvalgte temaer.

  • Gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse, der fokuserer på udvalgte temaer, hvor der kan stilles flere og uddybende spørgsmål.

  • Gennemføre observation/skygning af patienter, hvor I får mulighed for at følge forskellige dele af forløbet og bl.a. observere vedkommendes kontakter, ventetid mv.

  • Drøfte resultaterne i afdelingens eller hospitalets brugerråd.

Forbedringscirklen kan guide valg af værktøj

Forbedringscirklen viser, hvordan resultaterne kan indgå i en løbende proces med at forbedre patienternes oplevelser (se figur nederst på siden). Inderst i cirklen er der stillet tre spørgsmål, der sammen med LUP-resultaterne kan guide en prioritering af resultaterne og dermed valg af retning for et givent tiltag.

LUP Kvalitetscirkel


LUP Kvalitetscirkel


Redaktør