​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sådan kan du tolke og arbejde med LUP-data

LUP kan pege på områder, der kan forbedres. Men resultaterne fra LUP kan sjældent stå alene. Her på siden kan du få konkrete ideer til, hvordan du kan tolke LUP resultater, og hvordan du med LUP som springbræt kan udfolde den patientoplevede kvalitet yderligere.

Få hjælp til at tolke LUP-resultaterne

De månedlige LUP resultater giver mulighed for at følge patientoplevelser over tid i seriediagrammer. Men hvordan griber man resultaterne an, og hvordan kan man tolke og arbejde med resultaterne? Det fortæller vi om i det webinar, som du kan se nedenfor.

Webinar: Sådan bruger du LUP

Varighed: 1:22:46 min

​Videoen viser optagelsen af webinaret fra den 29. september 2022. Webinaret blev afholdt via Teams, hvor vært Pernille Vang Sørensen starter med at byde velkommen og introducere dagens emne og program, der vises via slides i videoen.

Herefter holder projektleder og specialkonsulent Line Holm Jensen i Center for Patientinddragelse et oplæg om, hvordan man kan gribe data fra LUP an, når man modtager det fra de forskellige  ledelsesinformationssystemer i regionerne. I oplægget giver Line eksempler på, hvordan man kan fortolke og anvende data. Her viser hun tendenser og udviklinger og kommer med eksempler på, hvordan man kan handle på informationen.

Efter spørgsmålsrunde og debat præsenteres Helle Lind, der er kvalitets- og udviklingskoordinator i Familiehuset på Sygehus Sønderjylland. Pga. orlov er Helle Linds oplæg optaget på forhånd. I oplægget præsenterer Helle, hvordan Familiehuset anvender data fra LUP. Hun viser, via fotos på slides'ene, hvordan udvalgte kommentarer fra LUP hænges op på døre og tavler, og hvordan personalet anvender det i drøftelserne på afdelingen.

Dernæst introduceres Marianne Frandsen, der er kvalitetskonsulent og IHI Improvement Advisor på Nykøbing Falster Sygehus. Marianne Frandsen fortæller, hvordan sygehusets afdelinger har sat gang i forbedringstiltag på baggrund af indsatsområder præsenteret via LUP-data. Her giver hun forslag til, hvordan andre kan anvende LUP data og derigennem motivere til forbedring.

Efter spørgsmål til Marianne afsluttes webinaret af vært Pernille Vang Sørensen. ​


​Hvis du er interesseret i at vide mere om webinaret, se de anvendte slides eller lign., kan du besøge siden om selve webinaret.

Se slides og andet materiale fra webinaret​​
Bliv endnu klogere på patienternes oplevelser

Resultaterne fra LUP kan sjældent stå alene. Ofte vil der være behov for at komme tættere på baggrunden for de svar, patienterne har givet, når der skal findes løsninger på de udfordringer, som resultaterne har været med til at udpege. 

Derfor kan det være nødvendigt at inddrage patienternes perspektiv yderligere ved hjælp af andre metoder. Hvilke metoder I kan anvende, og hvordan I konkret kan anvende dem, kan I finde viden om i Patientinddragelsesguiden.dk og i metodebogen ”Spørg Brugerne".

​​Nedenfor er givet et par eksempler.

  • Afholde et feedbackmøde, hvor patienter og evt. pårørende har mulighed for at fortælle om deres oplevelser i forhold til områder, som I ønsker udfoldet.

  • Gå lederrunder, hvor fx en afdelingsleder gennemfører mini-interviews med patienter, der er indlagte eller i ambulant behandling.

  • Afholde individuelle interview eller gruppeinterview med patienter og evt. pårørende, hvor I kan få yderligere og mere dybdegående information om udvalgte temaer.

  • Gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse, der fokuserer på udvalgte temaer, hvor der kan stilles flere og uddybende spørgsmål.

  • Gennemføre observation/skygning af patienter, hvor I får mulighed for at følge forskellige dele af forløbet og bl.a. observere vedkommendes kontakter, ventetid mv.

  • Drøfte resultaterne i afdelingens eller hospitalets brugerråd.

Forbedringscirklen kan guide valg af værktøj

Forbedringscirklen viser, hvordan resultaterne kan indgå i en løbende proces med at forbedre patienternes oplevelser (se figur nederst på siden). Inderst i cirklen er der stillet tre spørgsmål, der sammen med LUP-resultaterne kan guide en prioritering af resultaterne og dermed valg af retning for et givent tiltag.

LUP Kvalitetscirkel


LUP Kvalitetscirkel


Redaktør