Spørgsmålskatalog og lokale spørgsmål

LUP 2022 vil bestå af løbende målinger, hvor afdelinger får data på patienternes oplevelser hver måned. Som noget nyt får afdelingerne mulighed for selv at vælge en række lokale spørgsmål. Du kan finde spørgsmålskataloget her.

LUP hver måned fra LUP 2022

Fra november 2021 overgår LUP til at være løbende månedlige målinger i stedet for årlige målinger. LUP 2021 bliver gennemført som vanligt med patienter fra august til oktober 2021. Derefter starter LUP med løbende målinger for alle afdelinger og afsnit i hele landet med patienter fra november 2021. 

Mellem LUP 2020 og LUP 2021 har CPI gennemført en pilotundersøgelse med løbende målinger, som alle landets hospitaler har deltaget. Ikke alle afdelinger og afsnit har dog været med.

Mulighed for lokale spørgsmål

Fra LUP 2022 får patienterne i LUP Somatik og LUP Akutmodtagelse 10 nationale nøglespørgsmål. For LUP Fødende er det 13 nationale nøglespørgsmål. De nationale nøglespørgsmål er ens på tværs af regionerne og dækker bl.a. patientinddragelse og tilfredshed med behandlingen.

Som noget nyt får regioner, hospitaler og afdelinger mulighed for at vælge lokale spørgsmål, der måler på netop det, de lokalt arbejder med at forbedre for patienterne. 

Lokale spørgsmål vælges fra et katalog med en liste over testede og godkendte spørgsmål.

Spørgsmålskatalog for LUP 2022

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til LUP med løbende målinger, kan du kontakte CPI på: lup-cpi@regionh.dkRedaktør