Pilotundersøgelse

Fra december 2020 gennemfører CPI en pilotundersøgelse, som forbereder Fremtidens LUP. Fremtidens LUP er løbende målinger, hvor afdelinger kan få data på patienternes oplevelser hver måned.

Resultater fra LUP hver måned fra januar 2021

I januar 2021 begynder pilotundersøgelsen med løbende målinger, som forbereder Fremtidens LUP. Alle landets hospitaler deltager i pilotundersøgelsen. Ikke alle afdelinger og afsnit er dog med, men 1170 afdelinger og afsnit deltager i pilotundersøgelsen. 

LUP 2021 bliver gennemført som vanligt fra august til oktober 2021. Derefter starter Fremtidens LUP med løbende målinger for alle afdelinger og afsnit i hele landet.

Mulighed for lokale spørgsmål

I pilotundersøgelsen vil patienterne i LUP Somatik og LUP Akutmodtagelse få 10 nationale nøglespørgsmål. For LUP Fødende er det 13 nationale nøglespørgsmål. De nationale nøglespørgsmål er ens på tværs af regionerne og dækker bl.a. patientinddragelse og tilfredshed med behandlingen.

Som noget nyt får regioner, hospitaler og afdelinger mulighed for at vælge lokale spørgsmål, der måler på netop det, de lokalt arbejder med at forbedre for patienterne. 

Her kan du finde bruttolisten af mulige lokale spørgsmål, som kan vælges:

Vil I være med i piloten, eller har du spørgsmål?

Hvis din afdeling også gerne vil være med i pilotundersøgelsen med løbende målinger, skal I tilmelde jer via jeres region.

Hvis du har spørgsmål til piloten på løbende målinger eller Fremtidens LUP, kan du kontakte CPI på: lup-kopa@regionh.dkRedaktør