LUP 2019 resultater

På grund af en opdatering af ​Landspatientregisteret (LPR) kunne LUP 2019 ikke gennemføres som normalt. Der er dog udarbejdet to temarapporter med inspiration til arbejdet med patientinddragelse på afdelingsniveau.

​Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2019

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) gennemføres normalt årligt på vegne af de 5 regioner. 

Ingen LUP Somatik og LUP Akutmodtagelse i 2019

LUP 2019 kunne desværre ikke gennemføres som normalt på grund af en opdatering af Landspatientregistreret (LPR). Opdateringen gjorde det umuligt at få leveret de data, der er nødvendige for at kunne sende spørgeskemaer ud til patienterne. Der findes derfor ingen resultater over patienternes oplevelser i 2019 for LUP Somatik og LUP Akutmodtagelse.

Kun udsendelse af spørgeskemaer til fødende kvinder i to regioner

Opdateringen af LPR betød også, at LUP Fødende ikke kunne gennemføres som normalt. Undersøgelsen blev dog gennemført i to regioner: Region Hovedstaden og Region Nordjylland. De to regioner og deres fødeafdelinger modtog LUP-resultater, men der kunne ikke laves landsresultater for LUP Fødende i 2019.

Hvis du er interesseret i resultaterne for LUP Fødende 2019 i Region Hovedstaden og Region Nordjylland, så send os en mail på lup-cpi@regionh.dk

Region Syddanmark, Midtjylland og Sjælland havde desværre ikke komplette data for fødsler i LPR i 2019, og derfor blev LUP Fødende ikke gennemført i disse tre regioner.

Temarapporter med konkret inspiration til arbejdet med patientoplevet kvalitet

Der er udarbejdet to temarapporter i 2019, der giver inspiration til arbejdet med den patientoplevede kvalitet blandt somatiske patienter og fødende kvinder på afdelingsniveu. 

Temaer i rapporten for LUP Somatik og LUP Akutmodtagelse 2019: 

  • Hvad er vigtigt for patienterne? 
  • Alternativer til fremmødekonsultation og indlæggelse

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneTemarapport LUP Somatik og LUP Akutmodtagelse 2019 


Temaer i rapporten for LUP Fødende 2019: 

  • Fælles beslutningstagen 
  • Efterfødselssamtaler

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneTemarapport LUP Fødende 2019 


Behov for yderligere materiale?

Resultaterne af LUP inkluderer et omfattende bilagsmateriale, herunder resultater opgjort på regions-, hospitals-, og afdelingsniveau. En stor del af bilagsmaterialet er ikke tilgængeligt på hjemmesiden.

Kontakt os på mail: lup-cpi@regionh.dk, hvis der er noget særligt materiale, du gerne vil have adgang til.Redaktør