LUP 2016 resultater

​Her kan du finde resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser  (LUP) 2016. Resultaterne omfatter LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2016

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) gennemføres årligt på vegne af de 5 regioner. 

Resultaterne fra LUP 2016 er opgjort for tre forskellige patientgrupper i tre nationale rapporter.

  • LUP Somatik 2016 er baseret på svar fra i alt 23.639 planlagt indlagte, 32.897 akut indlagte og 101.830 ambulante patienter, der har haft en kontakt med hospitalsvæsenet i august-oktober 2016.

  • LUP Fødende 2016 er baseret på svar fra 6798 kvinder, der har født i perioden august-oktober 2016. 

  • LUP Akutmodtagelse 2016 er baseret på svar fra 6491 patienter, der har besøgt en akutmodtagelse eller akutklinik i perioden fra den 24. august til den 13. september 2016 uden efterfølgende indlæggelse.

Nationale rapporter for LUP 2016

De nationale rapporter beskriver bl.a. nationale tendenser, hvilke forhold patienterne er mest og mindst tilfredse med, udviklingen i patientoplevelser over tid samt forskelle mellem regionerne.

Temaer i årets LUP

De tre nationale rapporter indeholder både temaspørgsmål og temarapporter, der er specifikke for det pågældende år. Du kan finde årets temarapporter og en gennemgang af årets temaspørgsmål i de nationale rapporter (se ovenfor).

Temarapporterne sætter i år fokus på følgende temaer: 

LUP Somatik: 

  • Personalekontinuitet
  • Takt og tone
  • De fysiske rammer

LUP Fødende: 

  • Forberedelse på komplicerede fødselsforløb
  • Tidlig udskrivelse af førstegangsfødende

LUP Akutmodtagelse: 

  • Bedre oplevelse af ventetiden

Ønsker du konkret inspiration til andre temaer, end dem der er behandlet her, kan du få et overblik over tidligere temarapporter her.Bilagstabeller med resultater på lands-, regions-, hospitals- og afdelingsniveau

Bilagstabellerne indeholder resultater for samtlige spørgsmål og for alle afrapporteringsniveauer (land, region, hospital og afdeling).  

Resultaterne består af gennemsnitsscoren og om denne ligger over eller under landsgennemsnittet, samt  svarfordelingen og antal svar i de forskellige svarkategorier. 

Der findes en bilagstabel for hver patienttype.


LUP Somatik 2016

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneBilagstabel for planlagt indlagte patienter 2016

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneBilagstabel for akut indlagte patienter 2016

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneBilagstabel for planlagte ambulante patienter 2016


LUP Fødende 2016

Bilagstabel for fødende kvinder 2016

LUP Akutmodtagelse 2016

Bilagstabel for akut ambulante patienter (Akutmodtagelser) 2016

Bilagstabel for akut ambulante patienter (Akutklinikker) 2016Supplerende materiale


Faktarapporter med information om undersøgelsernes koncept og metode

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneFaktarapport LUP Somatik 2016
Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneFaktarapport LUP Fødende 2016
Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneFaktarapport LUP Akutmodtagelse 2016Behov for yderligere materiale?

De årlig LUP-undersøgelser inkluderer et omfattende bilagsmateriale, herunder resultater opgjort på regions-, hospitals-, og afdelingsniveau. Det er en stor del af bilagsmaterialet til de ældre LUP-undersøgelser, der ikke er tilgængeligt på hjemmesiden.

Kontakt os på mail: kopa@regionh.dk eller telefon 3864 9966 (telefontid 9:00-13:00), hvis der er noget særligt materiale, du gerne vil have adgang til. 


Redaktør