LUP 2018 resultater

​Her kan du finde resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser  (LUP) 2018. Resultaterne omfatter LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2018

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) gennemføres årligt på vegne af de 5 regioner. 

Resultaterne fra LUP 2018 er opgjort for tre forskellige patientgrupper i tre nationale rapporter.

  • LUP Somatik 2018 er baseret på svar fra i alt 154.701 planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante patienter, der har haft en kontakt med hospitalsvæsenet i august-oktober 2018.

  • LUP Fødende 2018 er baseret på svar fra 7.545 kvinder, der har født i perioden august-oktober 2018. 

  • LUP Akutmodtagelse 2018 er baseret på svar fra 7.246 patienter, der har besøgt en akutmodtagelse eller akutklinik i perioden fra den 24. august til den 13. september 2018 uden efterfølgende indlæggelse.


Nationale rapporter for LUP 2018

De nationale rapporter beskriver bl.a. nationale tendenser, hvilke forhold patienterne er mest og mindst tilfredse med, udviklingen i patientoplevelser over tid samt forskelle mellem regionerne.

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLUP Somatik - Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2018

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLUP Fødende - Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2018

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLUP Akutmodtagelse - Landsdækkender Undersøgelse af Patientoplevelser 2018Temaer i årets LUP

De tre nationale rapporter indeholder både temaspørgsmål og temarapporter, der er specifikke for det pågældende år. Du kan finde årets temarapporter og en gennemgang af årets temaspørgsmål i de nationale rapporter (se ovenfor).

Temarapporterne sætter i år fokus på følgende temaer: 

LUP Somatik: 

  • Patientansvarlig læge (PAL)
  • Hvordan skaber vi gode patientforløb fra hospital til kommune?
  • Pårørendeinddragelse og -støtte


LUP Fødende: 

  • Telefonrådgvining når fødslen går i gang. 
  • Akut kejsersnit:


LUP Akutmodtagelse: 

  • Hjemsendelse fra akutmodtagelsen


Ønsker du konkret inspiration til andre temaer, end dem der er behandlet her, kan du få et overblik over tidligere temarapporter her.Bilagstabeller med resultater på lands-, regions-, hospitals- og afdelingsniveau

Bilagstabellerne indeholder resultater for samtlige spørgsmål og for alle afrapporteringsniveauer (land, region, hospital og afdeling).  

Resultaterne består af gennemsnitsscoren og om denne ligger over eller under landsgennemsnittet, samt  svarfordelingen og antal svar i de forskellige svarkategorier. 

Der findes en bilagstabel for hver patienttype.

LUP Somatik 2018:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneBilagstabel for planlagt indlagte patienter 2018

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneBilagstabel for akut indlagte patienter 2018

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneBilagstabel for planlagt ambulante patienter 2018


LUP Fødende 2018:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneBilagstabel for fødende kvinder 2018


LUP Akutmodtagelse 2018:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneBilagstabel for akut ambulante patienter (Akutmodtagelser) 2018

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneBilagstabel for akut ambulante patienter (Akutklinikker) 2018
Supplerende materiale


Faktarapporter med information om undersøgelsernes koncept og metode

Faktarapport LUP Somatik 2018 

Faktarapport LUP Fødende 2018 

Faktarapport LUP Akutmodtagelse 2018 
Læsevejledninger til enhedsrapporter med afdelings-, hospitals- og regionsresultater

Her finder du læsevejledning til de enhedsrapporter med afdelings-, hospitals- og regionsresultater, der er udarbejdet og udsendt til hospitalerne.

Læsevejledning LUP Somatik

Læsevejledning LUP Fødende

Læsevejledinge LUP AkutmodtagelseBehov for yderligere materiale?

Resultaterne af LUP inkluderer et omfattende bilagsmateriale, herunder resultater opgjort på regions-, hospitals-, og afdelingsniveau. En stor del af bilagsmaterialet er ikke tilgængeligt på hjemmesiden.

Kontakt os på mail: lup-cpi@regionh.dk, hvis der er noget særligt materiale, du gerne vil have adgang til.


Redaktør