​​​​​​​​

Indstilling af de gode eksempler fra klinikken

Hvis I arbejder med patientinddragelse, får I nu muligheden for at dele jeres erfaringer samt invitere andre deltagere til at snakke om det, der går godt og det, der er svært.

Vi er på udkig efter gode eksempler – Hjælp os med at finde dem!

På læringsseminaret er vi interesserede i både det, der går godt, og som kan inspirere andre, men i høj grad også i de udfordringer og dilemmaer, som I møder i praksis.​

Vi er på udkig efter gode eksempler fra praksis, der handler om:

 • Fælles beslutningstagning
 • Arbejdet med patienttilfredshed og LUP
 • Patientansvarlig læge
 • Digital understøttet patientinddragelse fx PRO og hjemmebehandling
 • God patientkommunikation fx way finding og velkomst- og indkaldelsesbreve
 • Ledelse af patientinddragelse

Seminaret vil have 6 forskellige parallelle workshops om patientinddragelse. Alle klinikere fra regionens hospitaler, som arbejder målrettet med patientinddragelse inden for et af de 6 områder, kan melde en indsats ind. ​


Sådan indstiller I jeres indsats – deadline 13. januar 2023

Via nedenstående link, kan I indstille en indsats, I er i gang med eller har gennemført inden for et af de 6 fokusområder:

Indstil en case (åbner i nyt vindue)​

Når I melder jeres indsats ind, vil I blive bedt om at svare på følgende:

 1. Baggrundsinformation
  • En kort overskrift, der beskriver jeres indsats
  • Hvilken af de 6 workshops indsatsen passer indenfor
  • Kontaktpersonens navn, stilling, afdeling, mail og telefonnr.
  • Hvor indsatsen bliver gennemført (afdeling og hospital)

 2. Formålet med jeres indsats

 3. Kort beskrivelse af indsatsen

 4. Udfordringer og dilemmaer

 5. Værdi for patienterne​


Præsentation af cases på læringsseminaret - sådan kommer det til at foregå

I hver workshop vil der være tre case-ejere med hver sin patientinddragende indsats. Hver case-ejer vil præsentere sin indsats for og drøfte den med deltagerne i workshoppen. 

Hver workshop vil blive afholdt som illustreret nedenfor med inspiration fra World Café-konceptet. 

Formål med præsentation af cases i workshop

Med inspiration fra ’World café-konceptet’ er formålet med workshops'ene at: 

 • lære af andres erfaringer, dele læring, succeser og udfordringer
 • få inspiration til det videre arbejde
 • understøtte netværksdannelse på tværs af hospitalerne​​

Besøg hos 3 case-ejere i hver workshop 

Deltagerne på workshoppen vil blive opdelt i 3 grupper og vil på skift besøge de tre case-ejere. Hvert besøg hos en case-ejer varer ca. 30 minutter.  

Proces for afvikling af ét besøg hos én case-ejer

Besøgene hos de 3 case-ejere vil foregå efter samme plan: 

 • Kort præsentation af deltagerne ved cafébordet (2 min.)
 • Case-ejeren præsenterer casen/initiativet (5 min.)
 • Drøftelse, refleksion og dialog i caféen (20 min. )
 • Case​-ejeren opsummerer vigtigste pointer (3 min.)

Samme proces​ gentages ved de efterfølgende 2 caférunder. Dog med den tilføjelse, at caférunde 2 og 3 indledes med en kort opsummering af den forudgående caférundes vigtigste pointer.
Når I har meldt jeres indsats ind - den videre proces

Blandt alle de indstillede indsatser, vil programstyregruppen for læringsseminaret udvælge de cases, som skal præsenteres på en workshop ved Region Hovedstadens læringsseminar den 22. marts 2023 i DGI Byen. ​ Case-ejerne vil i løbet af uge 6 og uge 7 få besked om, hvorvidt de vil blive inviteret til at præsentere deres case på læringsseminaret.

CPI kan hjælpe med det praktiske

De udvalgte indsatser og case-ejere får inden læringsseminaret tilbud om hjælp fra konsulenter i CPI med at forberede deres præsentation og formulere de udfordringer og dilemmaer, I ønsker sparring på.

På selve læringsseminaret får case-ejeren hjælp fra konsulenter i CPI med afvikle og facilitere workshoppen.


Læs mere om læringsseminaret og tilmeld dig

Du kan finde mere information om læringsseminaret, se programmet og tilmelde dig ved at besøge siden her.

Læs mere og tilmeld dig​ 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til indstillingen af de gode eksempler, så kontakt chefkonsulent Ulla Møller Hansen på tlf. 91169504 eller mail: ulla.moeller.hansen@regionh.dk​

Redaktør