​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Læringsseminar 2023: Invitation, tilmelding og program

​​Onsdag den 22. marts 2023 inviterer Koncerndirektionen og Center for Patientinddragelse til læringsseminar om patientinddragelse for klinikere i Region Hovedstaden. 

​På læringsseminaret sætter vi fokus på det menneskelige sundhedsvæsen, hvordan vi inddrager patienterne, og hvad der skal til for at øge patienttilfredsheden.

Seminarets program veksler mellem inspirerende plenumoplæg og workshops, hvor deltagere præsenterer og drøfter udvalgte eksempler på arbejdet med patientinddragelse i praksis. ​​

Program for læringsseminaret

​Tid

Pro​gram

​kl. 8.00 - 8.30: 
​​Registrering og morgenmad ​i foyeren
kl. 8.30 - 8.55:

​Vi er alle patienter eller pårørende 
Velkommen til Læringsseminar om patientinddragelse 2023
v. Dorte Crüger, koncerndirektør, og Marlene Würgler, enhedschef i Center for Patientinddragelse
​kl. 8.55 - 9.40:Sammen om fremtidens sundhedsvæsen
Hvordan kan patienters og pårørendes uudnyttede ressourcer bringe os tættere på et bedre sundhedsvæsen?  
v. Anne Meiniche, journalist, forfatter og alt for erfaren patient ​​
kl. 9.40 - 10.10:
​Netværkspause i foyeren
​kl. 10.10 - 12.00:
Læringsspor. Vælg mellem 6 forskellige læringsspor:

 • ​​​Fælles beslutningstagning
 • God patientkommunikation
 • Arbejdet med patienttilfredshed og LUP
 • Patientansvarlig læge
 • Digital patientinddragelse, fx PRO og hjemmebehandling
 • L​edelse af patientinddragelse
​kl.​​ 12.​00 -​ 13.00:​​
​Frokost
kl. 13.00 - 13.45:
Patientpanelet: Hvad er god patientinddragelse? 
kl. 13.45 - 14.05
Prisuddeling: Hvem bliver vinderne af Region Hovedstadens Patienttilfredshedspris?
​​kl. 14.05 - 14.35:
Kaffepause i foyeren
​kl. 14.35 - 15.20:


Et sundhedsvæsen i balance – etisk, menneskeligt og økonomisk
​Hvordan skaber vi et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor omsorg for patienter og pårørende fortsat er en integreret del af den professionelle behandling? Og hvor vi bruger de begrænsede menneskelige og økonomiske ressourcer klogt? 
v. Ida Donkin, læge, ph.d. og forfatter samt Morten Bangsgaard, stud. teol., tidl. generalsekretær og adm. direktør. Begge er medlem af Etisk Råd​
​​
​kl. 15.20 - 15.30:
"Vi er alle patienter eller pårørende". Tak for i dag.
Indstil de gode eksempler fra klinikken

​Læringsseminaret får 6 forskellige parallelle workshops om patientinddragelse. 

Hvis I vil dele jeres erfaringer, og invitere andre deltagere til at snakke om det, der går godt og det, der er svært, så meld jeres case ind til os.

Sådan indstiller I en case

Vi er på udkig efter gode eksempler, der handler om:

 • Fælles beslutningstagning

 • Arbejdet med patienttilfredshed og LUP

 • Patientansvarlig læge

 • Digital understøttet patientinddragelse fx PRO og hjemmebehandling

 • God patientkommunikation fx way finding og velkomst- og indkaldelsesbreve

 • Ledelse af patientinddragelseNominér en afdeling til Region Hovedstadens Patienttilfredshedspris

Kender du en afdeling, der arbejder målrettet med at fastholde et højt niveau af patienttilfredshed, eller er lykkedes med at forbedre patienttilfredsheden? 

Når indsatsen også afspejles på et eller flere områder i LUP-resultaterne, kan du indstille afdelingen til at modtage Region Hovedstadens Patienttilfredshedspris.​​

Sådan nominerer du en afdeling til PatienttilfredshedsprisenHar du spørgsmål til læringsseminaret?

Har du spørgsmål til indhold eller til den praktiske afvikling af læringsseminaret, er du velkommen til at kontakte Center for Patientinddragelse.​

Center for Patientinddragelse
Mail: cpi@regionh.dk
Telefon: 38 64 99 66 (telefontid: 9.00-12.00)​

Redaktør