​​​​​​​​​​​​

Nomineringer til Region Hovedstadens Patienttilfredshedspris

Senest 23. januar kan du indstille en afdeling – der med succes har arbejdet målrettet på at forbedre patienttilfredsheden – ​til Region Hovedstadens nye patienttilfredshedspris.

Kender du en eller flere afdelinger, der arbejder målrettet med at fastholde et højt niveau af patienttilfredshed, eller er lykkedes med at forbedre patienttilfredsheden? 

Når indsatsen også afspejles på et eller flere områder i LUP-resultaterne, kan du indstille afdelingerne til at modtage Region Hovedstadens Patienttilfredshedspris.​

​​Indstil en afdeling senest 23. januar 2023

Du indstiller en afdeling til prisen ved at udfylde nogle enkelte spørgsmål om afdelingen og deres arbejde med at fastholde eller forbedre patienttilfredsheden.

Indstil en afdeling til patienttilfredshedsprisen

​To kategorier: stabilt højt eller markant forbedret tilfredshed

Region Hovedstadens Patienttilfredshedspris vil i år blive uddelt for første gang. Hospitaler, afdelinger og/eller personale kan nominere hospitalsafdelinger til Patienttilfredsprisen inden for to kategorier:

  1. Længdespringer: stabil høj samlet patienttilfredshed
  2. Højdespringer: markant forbedret patienttilfredshed


Kriterier for nominering i kategorien "Længdespringer: stabil høj samlet patienttilfredshed"

​I denne kategori hædres en afdeling, der har ligget stabilt højt i den samlede patienttilfredshed over det senest år, og som har en strategi om at bevare den høje patienttilfredshed eller har konkrete arbejdsgange, der sikrer et vedvarende fokus på at holde patienttilfredsheden oppe. 

​Kriterier for nominering i denne kategori:

​Afdelingens LUP-resultater på den samlede tilfredshed ligger stabilt over den regionale målsætning. Det vil sige, at 85 % af patienterne skal være tilfredse i høj eller meget høj grad, og at 50 % af patienterne skal være tilfredse i meget høj grad.

Afdelingen skal kunne beskrive, hvad de gør for at bevare den høje patienttilfredshed.​
Kriterier for nominering i kategorien "Højdespringer: markant forbedret patienttilfredshed"

Denne kategori er målrettet afdelinger, som har arbejdet målrettet på at forbedre deres patienttilfredshed og er lykkedes med det. En højdespringer er ikke nødvendigvis en afdeling med de bedste LUP-resultater på tværs af regionens afdelinger. 

Kriterier for nominering i denne kategori:

​Afdelingen skal have en positiv udvikling i deres LUP-målinger. Den positive udvikling kan være i den samlede patienttilfredshed, men det kan også være på andre områder, der måles med LUP.

Afdelingen skal kunne beskrive et forbedringsinitiativ, der har skubbet på den positive udvikling.​


​​Hvad vinder afdelingerne?​

Hver af de to vinderafdelinger præmieres med 10.000 kr til brug i afdelingen. Derudover vil der til hver afdeling blive udarbejdet en plakat, der fortæller om afdelingens arbejde med at forbedre patienttilfredsheden. På plakaten er der også en tak til patienterne for deres feedback via LUP-spørgeskemaerne. Plakaten bliver dermed både en motivationsfaktor for personale og patienter.​

Videoer af vinderne

Der vil desuden blive produceret videoer med vinderne, som dels vil blive vist på læringsseminaret, dels vil blive brugt til at kommunikere om Region Hovedstadens arbejde med patienttilfredshed.​​

Hvem udvælger vinderne?​

Programstyregruppen for læringsseminaret fungerer som bedømmelsesudvalg, og det er derfor dem, der beslutter, hvem der vinder Region Hovedstadens patienttilfredshedspris inden for de to kategorier.​

Bedømmelsesudvalget betår af: 

  • Koncerndirketør, Dorthe Crüger
  • Vicedirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Marie-Helene Olsen
  • Vicedirektør på Herlev Gentofte Hospital, Helene Bliddal Døssing
  • Forskningschef på Steno Diabetes Center Copenhagen, Birgitte Brock
  • Enhedschef i Center for Patientinddragelse, Marlene Würgler
Redaktør