​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Patienttilfredshedsprisens vindere

​​De første vindere af Region Hovedstadens nye Patienttilfredshedspris er fundet. Kåringen af Årets længdespringer og Årets højdespringer afrundede i år Læringsseminaret om patientinddragelse afholdt i DGI-byen 22. marts 2023.

For at understøtte læring og udvikling blev Region Hovedstadens Patienttilfredshedspris indstiftet i 2023. Prisen har to kategorier; en længdespringer-kategori og en højdespringer-kategori.

Årets højdespringer:​
Akutmodtagelsen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Årets højdespringer hædrer en afdeling, der arbejder målrettet på at forbedre patienttilfredsheden. En højdespringer er ikke nødvendigvis en afdeling med de bedste LUP-resultater på tværs af regionens afdelinger, men en afdeling, som har arbejdet målrettet med at forbedre resultaterne.


Cheflæge Jens Rasmussen og chefsygeplejerske Charlotte Rahbek Norup på Akutmodtagelsen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital får prisen overrakt af regionsdirektør Jens Gordon Clausen.​


Jens Rasmussen, cheflæge, Akutmodtagelsen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital:

​"Prisen giver lige et spark bagi og siger "gå lige videre i den retning". Det er patienternes stemme, som vi fører videre i det her, og det er jeg superstolt af og glad for. Det er også rigtig meget vores personales pris. Det er jo ikke os, der står i front. Vi hjælper bare til ved at sige, at det er den vej, vi gerne vil gå, men det er dem derude, der er vigtige at få frem."

"Ledelsen skal give redskaber og muligheder for at arbejde for patienternes bedste, og der er så meget sammenhæng mellem, hvad der er godt for patienterne, og hvad der er godt for personalet. Så det giver arbejdsglæde at gøre det godt for patienterne. De små redskaber og grundlæggende værdier, som vi arbejder meget med, er at yde omsorg, være nærværende, se og lytte til patienten, det giver så meget glæde for en selv."


 

​​

Årets længdespringer:
Fødeafdelingen på Nordsjællands Hospital

Årets længdespringer hædrer en afdeling, der har ligget stabilt højt i den samlede patienttilfredshed over et længere stykke tid – og som har en strategi om at bevare den høje patienttilfredshed eller har konkrete arbejdsgange, der sikrer et vedvarende fokus på at holde patienttilfredsheden oppe.Oversygeplejerske Dorthe Krogh og vicechefjordemoder Britt Strøm Johansen på Fødeafdelingen på Nordsjællands Hospital får prisen overrakt af regionsrådsformand Lars Gaardhøj.​


Britt Strøm Johansen, vicechefjordemoder, Fødegangen:

"Det betyder rigtig meget, at vi kan gå tilbage til alle vores kollegaer og fortælle, at vores fælles indsats bliver set og hørt i forhold til at patienterne er så glade."


Dorthe Krogh, o​versygeplejerske på Barselsgangen:

"Det handler også om, at det er en tværfaglig indsats, og at det er hele forløbet, som vi har lagt vægt på, som gør, at vi er en længdespringer. Vi gør os umage hver dag, og hver gang vi får et resultat, ser vi på, om vi kan forfine det."


Tine Kirk Lind, chefjordemoder:

​"Det her er en cadeau til alle medarbejderne, alle vores læger, jordemødre, sygeplejersker, læger, SOSU'er, sekretærer. Det er alle, der er med til at løfte den her opgave hver dag, og det er dem, der gør at vores patienter er glade."

 

​​

Læs reportagen fra Læringsseminaret: Patientinddragelse i det menneskelige sundhedsvæsen​


Redaktør