​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Gå hjem-møde om Fælles Beslutningstagning

​Onsdag den 31. januar inviterede CPI og Kræftens Bekæmpelse til gå hjem-møde under overskriften "Fælles beslutningstagning - hvad er værdien, og hvordan griber vi det an?" Her kunne man bl.a. møde professor i fælles beslutningstagning, Karina Dahl Steffensen, og få indblik i praksiserfaringer fra hospitalsafdelinger i hele landet. 

Mennesker er forskellige - også når vi bliver ramt af sygdom. Derfor skal vi i sundhedsvæsenet systematisk inddrage patienterne, når der skal træffes beslutning om udredning, pleje og behandling. En af måderne, hvorpå vi kan inddrage patienterne, er ved at bruge fælles beslutningstagning.

​​​3 inspirerende oplæg om evidens og praksis

Center for Patientinddragelse og Kræftens Bekæmpelse gik sammen om at afholde gå hjem-møde om fælles beslutningstagning. På gå hjem-mødet fik deltagerne den nyeste evidens for beslutningsstøtteværktøjer og fælles beslutningstagning samt førstehåndserfaringer med implementering af fælles beslutningstagning.


Indhold og materiale fra de 3 oplæg

​1. ​​Fælles beslutningstagning og beslutningsstøtteværktøjer: Hvad siger den nyeste evidens på området? 

v/Karina Dahl Steffensen, professor i fælles beslutningstagning, cheflæge, ph.d., Center for Fælles Beslutningstagning, Sygehus Lillebælt

I oplægget fokuserede Karina på evidensen for og effekten af at anvende beslutningsstøtte-værktøjer i samtaler med patienter. Hendes oplæg fokuserede især på den nyeste udgave af et Cochrane Review af at anvende beslutningsstøtteredskaberDet opdaterede studie giver et dybere og aktuelt indblik i virkningen og fordelene ved beslutningsstøtteværktøjer i forskellige sammenhænge. Det nye Cochrane Review bygger på 209 lodtrækningsstudier. Det tidligere review medtog kun 105 studier.

Læs det nye Cochrane Review, som Karina omtalte

Det nye studie viser bl.a.: 

  • At der er moderat evidens for, at brugen af beslutningsstøtteredskaber i konsultationen sammenlignet med ’usual care’ øger overensstemmelse imellem patienters værdier og de valg, som træffes (RR 1.75, 95% CI 1.44 to 2.13; 21 studies, 9377 participants). 

  • At der er høj evidens for, at brugen af beslutningsstøtteredskaber i konsultationen sammenlignet med ’usual care’ skaber bedre risikoforståelse hos patienter (RR 1.94, 95% CI 1.61 to 2.34; 25 studies, 7796 participants).

2. Initiativet "Sammen om valg": Hvad har vi lært? 

v/Signe Marie Als Nielsen, sundhedsfaglig konsulent, Afdeling for Patientstøtte og Frivillig Indsats, Kræftens Bekæmpelse

I initiativet "Sammen om valg" har Kræftens Bekæmpelse samarbejdet med kræftafdelinger i hele landet om at implementere fælles beslutningstagning. I oplægget delte Signe de vigtigste læringspointer fra projektet.

Se Signe Als' slides fra oplægget

Læs evalueringen af initiativet "Sammen om valg" (endetarmskræft)


3. Implementering af fælles beslutningstagning på otte afdelinger i Region Hovedstaden: Do’s and don'ts

v/Rikke Thagesen, chefkonsulent, Center for Patientinddragelse, Region Hovedstaden

Center for Patientinddragelse (CPI) har hjulpet 8 hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden med at udvikle hver deres beslutningsstøtteredskab og implementere fælles beslutningstagning i afdelingen. I oplægget præsenterede Rikke de vigtigste anbefalinger til kommende implementeringsprocesser. 

Se Rikke Thagesens slides fra oplægget
Læs mere om CPIs arbejde med fælles beslutning​

Følg Center for Patientinddragelse på Li​nkedIn​

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til arrangementet, eller vil du gerne vide mere om fælles beslutningstagning, er du velkommen til at kontakte Karen Skjødt Hansen

Chefkonsulent Karen Skjødt Hansen
Tlf: 91 16 65 60
Mail: karen.skjoedt.hansen@regionh.dk


Redaktør