​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Webinar: Sådan bruger du LUP

​​Torsdag den 29. september inviterede CPI til webinar om brugen af de månedlige data fra LUP. Her på siden kan du finde materiale fra webinaret.

​Hver måned modtager afdelinger og afsnit på landets hospitaler viden om patienternes oplevelser via LUP. Men hvordan skal man forstå de mange figurer, grafer, prikker og streger? Og hvordan kan man bruge de månedlige LUP-data? Det blev deltagerne klogere på på webinaret.

​Indhold og materiale fra de tre oplæg

Herunder finder du slides og andet materiale fra de tre oplæg samt selve optagelsen af webinaret. ​​

​​​​1. ​Starthjælp: ​Hvordan tolker​ du de månedlige data fra LUP?

v/ projektleder og specialkonsulent Line Holm Jensen, Center for Patientinddragelse

I oplægget guidede Line Holm Jensen gennem nogle af de overvejelser, man kan gøre dig, når man modtager de månedlige målinger fra LUP i regionernes ledelsesinformationssystemet. Hun viste forskellige måder at undersøge resultaterne på, og hvordan man sammen med kolleger og patienter kan finde årsager og forklaringer på resultaterne.

En af de centrale pointer i oplægget var, at det er vigtigt at følge LUP-spørgsmålene over længere tid for at se, om en given indsats har en effekt. Hun opfordrede deltagerne til at have "is i maven" og ikke overfortolke fald og stigninger i de månedlige data.

Se slides fra Line Holm Jensens oplæg


​2. Systematisk arbejde med kommentarfelterne fra LUP

v/ kvalitets- og udviklingskoordinator Helle Lind, Familiehuset, Sygehus Sønderjylland

Hele Lind fortalte om Familiehusets brug af patientkommentarerne fra LUP. Hun fortalte, hvordan udvalgte patientkommentarer hænger på døre og tavler, så både personale og patienter kan se dem. Kommentarerne giver personalet et skulderklap og giver anledning til faglige drøftelser. Gennem kommentarerne får patienternes stemme en aktiv plads på afdelingen. 

Se slides fra Helle Linds oplæg

3. Brug af månedlige LUP-data i forbedringsarbejdet

v/ kvalitetskonsulent og IHI Improvement Advisor, Marianne Frandsen, Nykøbing Falster Sygehus

Marianne Frandsen gav et indblik i de mange forbedringstiltag Nykøbing Falster Sygehus har sat i gang på baggrund af LUP. Hun opfordrede til at investere tid i årsagsanalyse og nedbrud af data og til at tage kontakt til de afdelinger i hele landet, som klarer sig bedst. En opfordring til at finde og lære af de bedste.

Se slides fra Marianne Frandsens oplæg


Patientinddragelsesguiden

I Lines oplæg opfordrede hun til at inddrage patienterne for at uddybe og finde forklaringer på LUP-data. Du kan hente inspiration til inddragelsen på www.patientinddragelsesguiden.dk​. ​

​​
Videooptagelse af webinaret

Du kan se hele webinaret her. Optagelsen henvender sig primært til klinisk personale eller andre, der arbejder med månedlige LUP-data eller ønsker at komme i gang med at anvende de månedlige data.​​​

Varighed: 1:22:46 min

Videoen viser optagelsen af webinaret fra den 29. september 2022. Webinaret blev afholdt via Teams, hvor vært Pernille Vang Sørensen starter med at byde velkommen og introducere dagens emne og program, der vises via slides i videoen.

Herefter holder projektleder og specialkonsulent Line Holm Jensen i Center for Patientinddragelse et oplæg om, hvordan man kan gribe data fra LUP an, når man modtager det fra de forskellige  ledelsesinformationssystemer i regionerne. I oplægget giver Line eksempler på, hvordan man kan fortolke og anvende data. Her viser hun tendenser og udviklinger og kommer med eksempler på, hvordan man kan handle på informationen.

Efter spørgsmålsrunde og debat præsenteres Helle Lind, der er kvalitets- og udviklingskoordinator i Familiehuset på Sygehus Sønderjylland. Pga. orlov er Helle Linds oplæg optaget på forhånd. I oplægget præsenterer Helle, hvordan Familiehuset anvender data fra LUP. Hun viser, via fotos på slides'ene, hvordan udvalgte kommentarer fra LUP hænges op på døre og tavler, og hvordan personalet anvender det i drøftelserne på afdelingen.

Dernæst introduceres Marianne Frandsen, der er kvalitetskonsulent og IHI Improvement Advisor på Nykøbing Falster Sygehus. Marianne Frandsen fortæller, hvordan sygehusets afdelinger har sat gang i forbedringstiltag på baggrund af indsatsområder præsenteret via LUP-data. Her giver hun forslag til, hvordan andre kan anvende LUP data og derigennem motivere til forbedring.

Efter spørgsmål til Marianne afsluttes webinaret af vært Pernille Vang Sørensen. ​


Vil du vide mere om LUP?

Du kan læse mere om, hvad LUP er, og hvad LUP kan ved at besøge LUP-området

​Her kan du bl.a. finde et katalog over alle de lokale spørgsmål. 

​Har du spørgsmål til de månedlige målinger fra LUP?

Hvis du har spørgsmål om LUP, kan du få hjælp ved at kontakte dit hospitals LUP-kontaktperson.​

Redaktør