​​

Gratis sparring om patientinddragelse

​Hele september tilbyder Center for Patientinddragelse gratis - digital eller telefonisk - sparring om, hvordan du styrker inddragelsen af patienter og pårørende.

Når patienter og pårørende bliver inddraget i eget behandlingsforløb, får patienterne øget viden om og forståelse af deres sygdom, bedre mestring og øget livskvalitet. ​

Det øger ikke blot patienttilfredsheden men også kvaliteten af selve behandlingen.

Har du brug for sparring på dine tiltag og idéer? 

Center for Patientinddragelses eksperter på området er klar til at hjælpe jer med det, I gerne vil opnå, udvikle eller styrke inden for patientinddragelse i jeres afdeling. 

I september 2023 tilbyder vi derfor gratis sparring til alle, der arbejder med patientinddragelse i sundhedsvæsenet – også uden for Region Hovedstaden. 

Vi kan fx sparre med jer om:

  • Hvordan I skaber forbedringer ved at bruge patienternes feedback i den daglige drift.

  • Hvordan I implementerer patientinddragelse i de eksisterende arbejdsgange.

  • Hvordan I kan arbejde med fælles beslutningstagning.

  • Evalueringsmetoder, hvis I gerne vil undersøge patienters behov og perspektiver på et tilbud eller en indsats.

  • Hvordan I sikrer mest værdi ved at inddrage patienter og pårørende i udviklingen af et tiltag.

  • Hvordan du som leder understøtter arbejdet med at skabe en mere patientinddragende kultur i din afdeling.

Sådan får I digital eller telefonisk sparring

Vi tilbyder gratis sparring om patientinddragelse - digitalt eller telefonisk - på op til en time i første omgang og mulighed for opfølgning af yderligere en times sparring. 

Skriv en kort mail om dit behov, så sætter vi dig i kontakt med den rette konsulent.

I mailen opfordrer vi dig til at skrive, hvad du gerne vil have sparring på og hvorfor, samt hvem der er involveret i initiativet/projektet.

Kontakt os hvis du vil vide mere

Vil du vide mere om, hvad vi kan tilbyde, og hvordan vi kan hjælpe, er du velkommen til at kontakte os.

Center for Patientinddragelse, Region Hovedstaden
Telefon: 91 16 95 04 (chefkonsulent Ulla Møller Hansen)​

Redaktør