​​​​​​​​​

"Hvad er vigtigt for dig?"

Et enkelt spørgsmål som gør, at patienten oplever at blive mødt som et helt menneske.

9. juni 2022

​Hvert år den 9. juni markerer sundhedsvæsener i 49 lande over hele verden vigtigheden af at spørge patienter og pårørende: ”Hvad er vigtigt for dig? 

Patientens svar på dette enkle spørgsmål, kan give sundhedsprofessionelle indsigt i patientens præferencer, livssituation og ønsker for, hvad det er for et liv, der skal leves, også med en sygdom.


Mennesker er forskellige – også når vi er syge

​Først når vi ved, hvad der er vigtigt for patienten, kan vi sammen med patienter og pårørende beslutte, hvad det er for et behandlingsforløb, der giver størst mulig værdi. 

I Center for Patientinddragelse arbejder vi hver eneste dag med at levere viden til sundhedsvæsenet om, hvad der er vigtigt for patienter og pårørende. Vi tror på, at når vi inddrager det, der er vigtigt for patienterne, så får vi et bedre sundhedsvæsen.


Patienterne skal spørges i alle møder med sundhedsvæsenet

Hver måned leverer vi data om patienternes oplevede kvalitet til alle landets hospitaler, som fortæller os, hvad der skal forbedres for at imødekomme det, der er vigtigt for patienterne. 

Tallene for LUP 2021 viser, at der er rum for forbedring og stor variation på tværs af regioner i patienternes oplevelse af at blive inddraget i undersøgelse og behandling. Patienterne skal spørges i alle møder med sundhedsvæsenet – og ikke kun den 9. juni.


Hvad er patientens præferencer, ønsker og behov?

Du kan her læse om tre af vores undersøgelser, der fortæller os noget om, hvad der er vigtigt for patienterne:


Redaktør