​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Webinar: Patientinddragelse som fast praksis

Hvad skal der til for at gå fra projekt til fast praksis? Hvordan integrerer vi patientinddragelse i kerneopgaven? Tirsdag den 26. september kl. 13.00-14.30 inviterer CPI til webinar med fokus på 3 patientinddragende tiltag, der med succes er blevet en fast del af den kliniske praksis. ​

Mange patientinddragende initiativer starter som gode og visionære projekter, drevet af ildsjæle. Når projekterne slutter, løber nogle af initiativerne ud i sandet. Andre gange lykkes det at få patientinddragelsen til at blive en fast del af de eksisterende arbejdsgange.

3 succeser vi kan lære af

På webinaret fortæller tre afdelinger, hvordan de er lykkes med at overgå fra projekt til drift. Hvilke op- og nedture har de haft? Og hvordan har de holdt fast trods skiftende dagsordener, personalemangel osv.?

​De tre afdelinger vil give os deres opskrift på, hvad der skal til for at lykkes med den individuelle patientinddragelse i den kliniske praksis. 

​Tilmelding

Tilmelding for deltagere, der ikke er ansat i Region Hove​dstaden​​

Tilmelding for ansatte i Region Hovedstaden 


Deltagelse i webinaret er gratis.


PROGRAM

1. Fælles beslutningstagning: Nøglen til succesfuld implementering 

v/ cheflæge Henrik Boye Jensen og chefsygeplejerske Charlotte Troldborg, Hjerne- og Nervesygdomme, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt

I dette oplæg vil cheflæge Henrik Boye Jensen og chefsygeplejerske Charlotte Troldborg fortælle, hvordan de med vedvarende ledelsesmæssigt fokus, standard-work og lokale undervisere har implementeret Fælles Beslutningstagning med succes.

Hjerne- og Nervesygdomme på Kolding Sygehus arbejder med fælles beslutningstagning med patienter med neurologiske sygdomme og lidelser.

2. Den Involverende Stuegang: Ligeværdig involvering af patient og pårørende i beslutningsprocesser under indlæggelse​

v/ overlæge Helle Klingenberg Iversen, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet i Glostrup

Neurologisk afdeling har i mere end 10 år arbejdet med Den Involverende Stuegang (DIS). DIS samler hele behandlingsteamet, patient og pårørende til et effektivt ugentligt møde, hvor patientens mål, planer og behandling bliver drøftet og besluttet. Personalet taler altså ikke længere om patienten uden at patienten selv er til stede. 

I oplægget vil Helle Iversen give os et indblik i, hvordan det er lykkedes afdelingen at gøre DIS til en del af de faste arbejdsgange. Derudover vil Helle fortælle, hvad både personale, patienter og pårørende oplever at få ud af DIS.

3. Målsamtaler: Når ældre patienter og deres pårørende inddrages i stuegangen

v/cheflæge Catherine Hauerslev Foss, Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital

Brugen af Målsamtaler på afdelingen for Ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital (AUH) er vokset ud af et klinisk behov for at inddrage patienterne. Det har nemlig vist sig at være afgørende for at give patienterne den bedste behandling, at der udarbejdes en plan, som alle parter har hørt, er enige i og samarbejder om.

​I dette oplæg vil cheflæge Catherine Hauerslev Foss give sit bud på, hvordan afdelingen er lykkedes med at skabe en patientinddragende kultur, hvor Målsamtaler er en fast del af den kliniske praksis. Hun vil endvidere give et indblik i, hvad det kræver af ledelse, medarbejdere, patienter og pårørende at komme til at lykkes med Målsamtaler.

Praktisk om webinaret

Webinaret vil blive optaget, og det vil efterfølgende være muligt at finde videooptagelsen af webinaret på denne side.

Tid: Webinaret afholdes tirsdag den 26. september kl. 13.00-14.30

Sted: Webinaret afholdes på Microsoft Teams. Deltagerne får tilsendt et link dagen før webinaret.

Har du spørgsmål til webinaret?

Har du spørgsmål til webinaret, er du velkommen til at kontakte Ulla.

Mail: ulla.moeller.hansen@regionh.dk
Telefon: 91 16 95 04​

Vil du vide mere om patientinddragelse?

Du kan finde mere information om patientinddragelse på CPIs hjemmeside. 

Læs mere om patientinddragelse

Vil du gerne i gang med at inddrage patienterne, men er I tvivl om hvordan, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt CPI

Redaktør