Grafik visende to børn ved en hospitalsseng

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Webinar: Husk børnene når mor eller far bliver syg

Torsdag den 8. december kl. 13-14.30 inviterede CPI til webinar om børn som pårørende. Deltagerne fik viden om, hvorfor det er vigtigt at inddrage børnene og fik konkrete redskaber til, hvordan inddragelsen kan gribes an. 

​Børns sorg er de voksnes ansvar

Hvert år mister ca. 1.700 børn og unge i alderen 0 til 18 år deres far eller mor, og omkring 35.000 børn og unge i samme alder oplever hvert år, at deres far eller mor bliver indlagt med en alvorlig sygdom. 

Børn, som mister en forælder eller lever med en alvorlig eller livstruende syg forælder, er udsat for psykosociale belastninger og er derfor i risiko for på kortsigt og på længere sigt at udvikle flere adfærdsmæssige og følelsesmæssige vanskeligheder end børn af raske forældre.​​

Indhold og materiale fra de 4 oplæg

​1. ​Når børn bliver pårørende: Hvad, hvorfor og hvordan?

v/Kristine Halling Kehlet, specialkonsulent og projektleder, Center for Patientinddragelse, Region Hovedstaden

I oplægget fortalte Kristine om, hvordan børn bliver påvirket af forældres sygdom, og hvorfor det derfor er vigtigt at have blik for børnene. Kristine gjorde det tydeligt, hvad de sundhedsprofessionelles rolle er i mødet med forældrene og de pårørende børn. Hun gav desuden en kort introduktion til projektet ”Børn som pårørende”.

Læs mere om projektet og om børn som pårørende på: www.nårmorellerfarbliversyg.dk 

Se slides fra Kristine Halling Kehlets oplæg

​2. Når en forælder bliver patient, bliver hele familien ramt 

v/ Helle Holm Gyldenvang, klinisk sygeplejespecialist, Afd. for Kræftbehandling, Rigshospitalet 

Helle tog deltagerne med på den rejse, som Afdelingen for Kræftbehandling har været på, når det gælder børn som pårørende. I oplægget førte hun os ind i de overordnede tanker, arbejdsgange og initiativer om og til børn som pårørende, som Afdeling for Kræftbehandling har. 

Se slides fra Helle Holm Gyldenvangs oplæg

Flere af deltagerne efterspurgte noget af det materiale, som Helle refererede til i oplægget. Interesserede kan kontakte Helle på:  ​Helle.Holm.Gyldenvang@regionh.dk​

3. Lommebog støtter personalet i svære samtaler med syge forældre

v/ Sabrina Holm Andersen og Anne-Sofie Anneberg, sygeplejersker, Klinik for Mave- og Tarmkræft, Rigshospitalet

I et interview med Sabrina og Anne-Sofie fortalte de to sygeplejersker på Klinik for Mave- og Tarmkræft om deres arbejde med børn, hvis forælder er ramt af alvorlig ygdom. De fortalte bl.a. om en lille lommebog, der bl.a. indeholder samtalestartere og spørgsmål, som personalet kan stille til den syge forælder for at spørge ind til de pårørende børn. 

Da oplægget foregik som et interview, blev der ikke anvendt slides.

​4. Stråleterapien inviterer børnene med til behandlingen

v/ Ann Christin Lund, klinisk sygeplejespecialist og Kaja Margrethe Rud Skak, sygeplejerske, Klinik for ​Strålebehandling, Rigshospitalet ​​​​

I Stråleterapien bliver børnene inviteret med ind på afdelingen, så børnene kan se, hvordan det ser ud, når mor eller far er i strålebehandling. Ann Christin og Kaja fortalte, hvordan de griber arbejdet med pårørende børn an og viste de pjecer, film, postkort og invitationer de har udviklet på afdelingen. 

Se slides fra Ann Christin og Kajas oplæg

Ann Christin og Kaja viste en kort film, som afdelingen har produceret til børn og forældre. Filmen viser, hvordan det foregår, når børnene er med deres forældre til strålebehandling. Find filmen på Stråleterapiens hjemmeside​


Videooptagelse af webinaret

Du kan se eller gense hele webinaret her. 

Varighed: 1 t og 26 min

​​

​Videoen viser optagelsen af webinaret "Husk børnene når mor eller far bliver syge". Webinaret blev afholdt via Microsoft Teams. Værten var Kristine Halling Kehlet, specialkonsulent og projektleder i Center for Patientinddragelse. 

Kristine starter med at byde velkommen og introducere dagens emne og program, der vises via slides i videoen.

Herefter viser Kristine et uddrag fra en film fra ww.naermorellerfarbliver.dk. Efterfølgende fortæller hun om, hvad der sker, når børn bliver pårørende, og hvilken rolle sundhedsprofessionelle kan have i denne forbindelse. I oplægget gennemgår Kristine bl.a. trygshedscirklen og Sundhedsstyrelsens anbefalinger til børn og unge som pårørende. Oplægget afrundes med en spørgerunde.

Efterfølgende går Helle Gyldenvang på. Hun er klinisk sygeplejespecialist på Afdelingen for Brystkræft på Rigshospitalet. Helle fortæller bredt om Afdelingen for Kræftbehandlings indsats om børn og unge som pårørende, herunder også om udviklingen, implementeringen og erfaringer af nogle af de tiltag, som de har indført på afdelingen.

Herefter følger et interview med Sabrina H. Andersen og Anne-Sofie Anneberg, som begge er sygeplejersker på Klinik for Mave- og Tarmkræft på Rigshospitalet. De interviewes af Ida Mai Laugesen, implementeringskonsulent i Center for Patientinddragelse. Sabrina og Anne-Sofie fortæller om udbyttet af uddannelsen som børneansvarlig, og hvordan de i den kliniske hverdag sætter større fokus på børn og unge som pårørende.

Slutteligt holder Ann Christin Lund (klinisk sygeplejespecialist) og Kaja Magrethe Rud Skak (sygeplejerske) et oplæg om nogle af de tiltag og det materiale, de har indført specifikt målrettet stråleterapien. Materialet omfatter blandt andet invitationer til børn af stråleterapipatienter, et postkort, som børnene kan farvelægge, QR- henvisninger til sider om børn som pårørende samt en film om børn, der tager med en forælder til stråleterapi. Denne film indgår også som en del af webinaret. Ann Christin og Kaja er begge ansat i Klinik for Strålebehandling på Rigshospitalet.

Efter oplægget af Ann Christin og Kaja afsluttes webinaret af vært Kristine Halling Kehlet.


Vil du vide mere om børn som pårørende?

​I Region Hovedstaden har vi en hjemmeside, der samler viden, råd og vejledning til både børn, forældre og personale. På siden kan både sundhedsprofessionelle, forældre og børn finde masser af gode råd og hjælp til, hvordan de kan støtte og hjælpe børn som pårørende. 

​På hjemmesiden kan du også finde materiale bl.a. i form af en manual udviklet til de sundhedsprofessionelle og aldersopdelte pjecer de sundhedsprofessionelle kan udlevere til forældrene med gode råd om,​​ hvordan forældrene kan støtte og hjælpe deres børn. 

Læs mere: www.nårmorellerfarbliversyg.dk

Vil du vide mere om børn som pårørende? Så kig forbi Center for Patientinddragelses side om pårørendeinddragelse​

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til børn som pårørende, er du velkommen til at kontakte:

Center for Patientinddragelse
Tlf: 3864 9966 (telefontid 9:00-12:00)​
Mail: cpi@regionh.dk​

 ​​

Redaktør