​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Webinar: Hjemmebehandling gavner også patienter i sårbare positioner

Har hjemmebehandling potentiale til at inddrage og styrke patienter i sårbare positioner? Eller risikerer hjemmebehandling blot at bidrage til mere ulighed i sundhed? Det satte CPI spot på den 30. januar 2024. Find materiale og videooptagelsen af webinaret her på siden. 

Der er store forhåbninger til, at digital hjemmebehandling kan være med til at løse nogle af sundhedsvæsenets udfordringer med manglende ressourcer og kapacitet i sundhedsvæsenet, og at hjemmebehandling samtidig kan være med til at skabe mere nærhed og kvalitet for patienterne. 

Indsater målrettet sårbare patienter

Ofte er indsatser med hjemmebehandling dog målrettet de teknologivante og ressourcestærke patienter. Men der findes gode eksempler på hjemmebehandling, som har til formål at nå ud til mennesker i sårbare eller udsatte positioner.

​På webinaret var der fokus på to indsatser, der har succes med hjemmebehandling af mennesker i sårbare positioner samt på en helt ny indsats, der inddrager civilsamfundet på nye og spændende måder.

Videooptagelse af webinaret

Du kan se eller gense webinaret her.​ Vær opmærksom på at videooptagelsen endnu ikke er undertekstet. Vi arbejder på at få undertekster på videoen.

Varighed: 01.37.50

​​

Indhold og materiale fra de 3 oplæg​

1. Sårbare KOL-patienter får bedre livskvalitet med hjemmebehandling

v/ Torgny Wilcke, overlæge, samt Tine Peick Sonne, klinisk sygeplejespecialist, Lungemedicinsk afdeling, Gentofte Hospital

Lungemedicinsk afdeling på Gentofte Hospital er lykkedes med digital hjemmebehandling til de absolut dårligste KOL-patienter. Patienter, der hvert år har haft flere akutte indlæggelser med svære vejrtrækningsproblemer, kan nu behandle sig selv derhjemme. 

Torgny Wilcke og Tine Peick Sonne fortalte i deres oplæg, hvordan NIV-masken til hjemmebehandling har ændret livet radikalt for patienterne. NIV-masken giver patienterne ro, tryghed og fornyede kræfter til at gøre nogle af de ting, som de før afholdte sig fra. Derudover er NIV-maksen også en økonomisk gevinst for sundhedsvæsenet.

Se Torgny Wilcke og Tine Peick Sonnes slides

2. Hjemmebehandling giver stor værdi for svært psykisk syge med diabetes

v/ Mette Wallbohm Olsen, centerchef og leder af Fusionsklinikken, Region Sjælland 

Mette Wallbohm Olsen fortalte om Fusionsklinikken​s arbejde med at behandle patienter, der lider af svær psykisk sygdom og samtidig har diabetes. På klinikken kan patienterne få en sensor til måling af blodsukker og via en app kan patienter og evt. personale følge udviklingen i patientens blodsukker. Fusionsklinikken tilbyder også hjemmebesøg og videokonsultationer.

Brugen af sensormålinger giver patienterne større viden og øget ansvar for deres sygdom, og videokonsultationerne giver patienterne mulighed for at fastholde deres behandling i perioder med psykisk forværring, hvor de tidligere ville være udeblevet fra aftaler. 

Se Mette Wallbohms slides

3. Digital behandling giver let og lige adgang i psykiatrien

v/ Nicole Fronc Dumanski, faglig koordinator og specialkonsulent​, Center for Digital Psykiatri, Udvikling og implementering, Region Syddanmark

I oplægget fortalte Nicole Fronc Dumanski bl.a. om et helt nyt projekt kaldet "Social Digital Lab". Projektet skal undersøge, hvordan civilsamfund og psykiatri kan rykke tættere sammen og holde hånden under mennesker, som lever med psykisk sygdom, og som samtidig har komplekse sociale udfordringer. Helt konkret vil patienten kunne afholde videokonsultationer med psykiatrien fra en social café med en frivillig som bisidder.

Se Nicole Dumanskis slides

​Har du spørgsmål til webinaret?

Har du spørgsmål til webinaret, er du velkommen til at kontakte os.

Mail: cpi@regionh.dk​
Telefon: 38 64 99 66

Vil du vide mere om patientinddragelse?

Du kan finde mere information om patientinddragelse på CPIs hjemmeside. 

Læs mere om patientinddragelse

Redaktør