Grafik visende mand der sammen med sundhedsprofessionel skal træffe et valg

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Webinar: Hvordan vælger vi klogt med patienterne?

​Onsdag 31. maj kl. 13.00-14.30 inviterede CPI til webinar om at vælge klogt sammen med patienterne. Gennem 4 inspirerende oplæg fik deltagerne indblik i, hvordan vi i fællesskab med patienterne kan træffe gode beslutninger - til gavn for patienterne og for sundhedsvæsenet.

​Sundhedsvæsenets knappe ressourcer understreger nødvendigheden af at prioritere. Det giver god mening for alle at undgå unødvendige behandlinger og procedurer.

Men hvordan sikrer vi os patienternes stemme, når der træffes valg om behandling, udredning og pleje? Det gav 4 inspirerende oplægsholdere deres bud på. Indhold og materiale fra de 4 oplæg

1. Gør vi raske mennesker syge?

v/ Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, antropolog, ph.d., lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet​

I oplægget kom Alexandra bl.a. ind på, hvorfor diagnoser og behandling ikke altid er godt. Hun fortalte også, hvordan overdiagnostik kan have for negative konsekvenser for den enkelte patient, og hvordan det er spild af sundhedsvæsenets knappe ressourcer.

Alexandra holdt oplægget med udgangspunkt i sin nye lærebog: ”Snart er vi alle patienter: Overdiagnostik i medicinske og samfundsvidenskabelige perspektiver”.

Se slides fra Alexandras oplæg

​Ved yderligere spørgsmål til Alexandra, kan hun kontaktes på: ajoensson@ruc.dk

2. Når vi vælger klogt, gavner det alle

v/ Katrine Sommerlund og Lotte Birk Godiksen, konsulenter fra Vælg Klogt

Katrine og Lotte fra Vælg Klogt tog deltagerne med ind i maskinrummet hos Vælg Klogt og gave et indblik i, hvordan patientperspektivet har en central rolle i organisationens arbejde. Patientinddragelsen går på to ben; nemlig via brugerundersøgelser og via aktiv patientrepræsentation gennem patientforeninger.

Patienternes aftryk kan således både ses i selve udviklingen af anbefalingerne samt i implementeringen.

I oplægget inddrog de bl.a. rapporten "Når mere ikke er bedre" fra 2021, hvor 25 % af patienter og pårørende svarede, at de havde oplevet overflødige undersøgelser og behandlinger.

Se slides fra Katrine og Lottes oplæg

Se rapporten "Når mere ikke er bedre"

Ved spørgsmål til Vælg Klogts arbejde, kan Katrine og Lotte kontaktes på: KASOMM@rm.dk og LOTGOD@rm.dk​


3. Erfaringer med fælles beslutninger i praksis

v/ Malene Plejdrup Hansen, læge, ph.d., lektor ved Center for Almen Praksis ved Aalborg Universitet

Allerede inden Vælg Klogt-anbefalingen om at undgå at give antibiotika til øvre luftvejsinfektioner blev til, udviklede Malene Plejdrup Hansen og kolleger beslutningsstøtteværktøjer, som skal understøtte fælles beslutningstagning og kloge valg sammen med patienterne. 

I sit oplæg fortalte Malene om udviklingen og testen af beslutningsstøtte-værktøjerne til almen praksis og viste de flotte værktøjer frem. 

Se slides fra Malenes oplæg

Kontakt Malene ved spørgsmål til arbejdet med fælles beslutningstagning i almen praksis: mph@dcm.aau.dk


4. Fælles Beslutningstagning understøtter kloge valg - erfaringer fra Region H

v/chefkonsulent Ulla Møller Hansen, Center for Patientinddragelse (CPI), Region Hovedstaden

Fælles beslutningstagning er en metode til at vælge klogt sammen med patienterne. Center for Patientinddragelse (CPI) har siden 2022 understøttet hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden med at implementere fælles beslutningstagning. 

I det sidste oplæg gav Ulla eksempler på, hvordan fælles beslutningstagning understøtter kloge valg, og hvilke greb CPI bruger, når vi indgår samarbejde med hospitalsafdelinger om implementering af fælles beslutningstagning.

Se slides fra Ullas oplæg

Ulla kan kontaktes på: ulla.moeller.hansen@regionh.dk


Videooptagelse af webinaret

Du kan se eller gense hele webinaret her. 

Varighed: 1 t. og 31 min.

​​Vælg Klogt og Fælles Beslutningstagning

Med dette webinar undersøger og understøtter vi koblingen mellem Vælg Klogt og fælles beslutningstagning, som vi ser som to forbundne men forskellige tilgange til at vælge klogt sammen med patienterne. 

Fælles beslutningstagning er en metode til at vælge klogt sammen med patienterne, men fælles beslutningstagning har i modsætning til Vælg Klogt ikke en udtalt ambition om at reducere overbehandling og overdiagnostik. 

Læs mere om Fælles Beslutningstagning og hvordan CPI kan hjælpe jer i gang


Har du spørgsmål?

​Center for Patientinddragelse
Mail: cpi@regionh.dk
Telefon: 38 64 99 66 (telefontid: 9.00-12.00)​

Redaktør