​​

Fælles beslutningstagning i praksis

Fælles beslutningstagning er højt på dagsordenen i Region Hovedstaden. Center for Patientinddragelse understøtter arbejdet med fælles beslutningstagning i den kliniske praksis på regionens hospitaler.

​Fælles beslutningstagning i Region Hovedstaden

Center for Patientinddragelse (CPI) understøtter Region Hovedstadens hospitaler i arbejdet med fælles beslutningstagning i både kortere og længere perioder. Det gør via ved at : 

 • Rådgive om og understøtte udvikling og implementering af Beslutningshjælperen™.

 • Holde oplæg og facilitere diverse møder og workshops med fokus på fælles beslutningstagning. 

 • Levere ad hoc-sparring til procesplaner, drejebøger til workshops mv. som del af arbejdet med fælles beslutningstagning.

CPI og afdelingen/hospitalet indgår aftale om, hvilken type støtte, der bedst bidrager til styrke fælles beslutningstagning i praksis.

Herudover har CPI en samarbejdsaftale med Center for Fælles Beslutningstagning i Region Syddanmark, der bidrager med yderligere bistand til implementering af fælles beslutningstagning.


Hvad kræver det af en afdeling, der vil implementere fælles beslutningstagning?

Overvej følgende tre spørgsmål, før du kaster dig over implementering af fælles beslutningstagning: 

 1. Har afdelingen dilemmafyldte og præferencesensitive beslutningsanledninger, hvor der kan være tvivl om hvilken operation/behandling, der er rigtig for den enkelte patient?

  • Det skal være et reelt valg

  • Det skal være så meget viden om valgene, at patienten meningsfuldt kan inddrages

  • Skal føre til et aktivt valg


 2.  Er afdelingen klar til at afsætte mandskab til lokal projektledelse i op til 12 måneder (fx til indledende analyse, evt. udvikling af beslutningsstøtteværktøj samt tilretning af arbejdsgange)? 

 3. Er ledelsen indstillet på at understøtte implementeringen med tid og ressourcer? 
Redaktør