​​​​​​​

Er du patient?

I Center for Patientinddragelse (CPI) ved vi, at patientinddragelse er vejen til et bedre sundhedsvæsen. Derfor arbejder vi for et sundhedsvæsen, hvor patientinddragelse er en naturlig del af den kliniske hverdag - hvor du som patient er i centrum og bliver behandlet med værdighed og respekt.

Vi arbejder for, at dine oplevelser og erfaringer kan komme andre patienter til gode

I CPI skaber og formidler vi viden om patienter og andre brugeres oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet, så vi kan hjælpe personalet med at handle ud fra patienternes feedback. 

Dit bidrag er derfor rigtig vigtigt for, at vi sammen kan udvikle kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser og øge den patientoplevede kvalitet for både dig og fremtidige patienter.

Hvorfor skal jeg bidrage med mit perspektiv som patient?

Personalet kender som regel kun afdelingen fra deres eget perspektiv, og som patient har du en unik viden om, hvordan det er at være patient. Du ved fx, hvad der er vigtigt for dig, og du kan besvare spørgsmål om, hvad du synes, der fungerer godt, og hvad du synes kunne forbedres på den afdeling, du har været tilknyttet. 

Det er værdifuld information til afdelingens ledelse og medarbejdere, som de kan bruge til at forbedre praksis til gavn for kommende patienter på afdelingen.

Hvordan bruger I mine svar?

Vi bruger dine svar i vores rapporter og øvrige formidling, der primært er henvendt til medarbejdere og ledere i sundhedsvæsenet. 

Når du bliver spurgt om at deltage i en af vores undersøgelser, vil det fremgå af samtykkeerklæringen, som du underskriver, hvem der skal bruge resultaterne, og hvad formålet med undersøgelsen er. 

Nogle gange kan du blive citeret i vores rapporter – dog altid i anonymiseret form med mindre andet er aftalt med dig.

Er jeg anonym?

Når du deltager i en interviewundersøgelse, vil du i afrapporteringen være anonym, med mindre andet er aftalt med dig. Hvis du bliver citeret i en rapport eller lignende, vil det ske i anonymiseret form – eksempelvis som "patient med diabetes". 

Når du deltager i en spørgeskemaundersøgelse, vil du også være anonym, med mindre andet er oplyst. Afdelingen eller hospitalet har ikke mulighed for at koble dine data til dig som enkeltperson.

Vil du vide mere om CPI?

Læs mere om hvilke ydelser CPI tilbyder

Læs mere om LUP

Redaktør